„Pro mě jako pro dárkyni je důležité vědět, kam moje peníze jdou a co se za ně pořídí.“

Lauradárkyně Lékařů bez hranic

Coby dárci Lékařů bez hranic umožňujete poskytování lékařské pomoci lidem, kteří ji nejvíc potřebují, ať už jsou kdekoli a ať se o nich píše v novinových titulcích, nebo ne. Z vašich peněz se každoročně financují miliony vyšetření, operací, ošetření i očkování. Jako organizace děláme vše pro to, abychom vaše peníze utratili co nejefektivněji a pomohli těm v největší nouzi. Jak to konkrétně děláme?

Fakta: 

Využití darů získaných v roce 2013 v České republice:

Zahraniční projekty: 83,1 %

Fundraising: 11,4 %

Administrativa & komunikace: 5,5 %

Lékaři bez hranic poskytují lékařskou péči raději přímo než prostřednictvím místních partnerských organizací. Poskytujeme lékařskou pomoc, školíme personál a reagujeme jak na akutní krizové situace, tak i na ty dlouhodobé. To znamená, že s penězi, které nám svěříte, hospodaříme přímo my sami.

Když nám věnujete finanční dar, stane se součástí našich fondů, z nichž potom financujeme pomoc v zemích, kde jsou největší potřeby. Celý proces se koordinuje s našimi ostatními kancelářemi a našimi projekty v 70 zemích světa tak, abychom pro nějaký projekt neměli příliš mnoho peněz a pro jiný příliš málo. Žádné z těchto prostředků, které posíláme do terénu, se neutrácí na mezinárodní administrativu.

Nutné výdaje

Každá organizace samozřejmě musí s nějakými výdaji počítat. Malá část z vašeho daru, jen 5,4 %, jde proto na výplaty, provozní náklady či komunikaci zde v České republice. 1,5 % tvoří vzdálená podpora našeho poslání. Další 11,4 % reinvestujeme do sbírkových kampaní, abychom si zajistili přísun dalších prostředků na naše zahraniční projekty. Vše ostatní jde na zdravotnickou pomoc v terénu.

Veškerá činnost naší pražské kanceláře je řízena tak, aby tyto nutné výdaje byly co nejnižší. Pronajímáme si cenově dostupné prostory, cestujeme zásadně v nejnižší třídě a při zahraničních cestách se dělíme o pokoje v levných hotelích.

Peníze pro krizové situace

Když dojde k akutní krizové situaci (např. k zemětřesení, tsunami nebo válce), reagujeme okamžitě. Žádáme totiž naše dárce, aby nám poskytovali volné, ničím neblokované finance, takže je pak můžeme okamžitě použít tam, kde jsou nejvíce zapotřebí.

Díky štědrosti dárců disponujeme rezervním fondem pro takové náhlé krizové situace. Protože pak nemusíme čekat na uvolnění vládních fondů ani na příspěvky z nově vyhlášených sbírek, nedochází k žádným prostojům. Můžeme jednat okamžitě a pak z nových darů rezervní fond opět doplnit.

Jakmile se finanční prostředky dostanou na místo určení do příslušného lékařského programu, stará se o ně pečlivě tamější projektový tým. V každém projektu vedeme důkladné účetnictví, v němž je podchycena každá utracená koruna. Veškeré finanční informace jdou zpět do centrál organizace a k našim dárcům – transparentnost a otevřenost je pro nás klíčová.

Principy Lékařů bez hranic

Způsob, jakým shromažďujeme a využíváme finanční prostředky, odpovídá našim základním principům, jimiž jsou nezávislost, neutralita a nestrannost. Právě proto přijímáme od vlád ve světě, včetně České republiky, jen menší část našich prostředků a většina jich pochází od soukromých dárců, jako jste Vy.

Díky tomu nejsou naše finance vázané žádnými podmínkami a my tak můžeme poskytovat krizovou lékařskou pomoc tam, kde je to nejvíce zapotřebí. Svou práci můžeme dělat jen díky vám, našim dárcům. Za to vám srdečně děkujeme.