"Proč jsem odjela do Afriky pracovat, když jsem odešla do důchodu? Nebylo to jen kvůli nějaké šlechetnosti. Potřebovala jsem dát svému životu smysl, dosáhnout něčeho pro druhé."

Claudette SeyerInstrumentářka - Montreal

Zdravotní sestry a instrumentářky tvoří početně největší skupinu pracovníků Lékařů bez hranic. Nejdůležitějším předpokladem je ukončené vzdělání a připravenost pracovat a přebírat odpovědnost v těžkých a nezvyklých podmínkách.

Instrumentářky pracují při misích často v nejjednodušších technických poměrech a v těžkých podmínkách, proto je zapotřebí různorodá praktická zkušenost. Rozsah pracovních aktivit sahá od praktické spolupráce na sále přes organizační činnost až po školení místního sálového personálu. Často je hlavním cílem postarat se i v těžkých podmínkách o dodržení minimálních hygienických standardů na operačním sále.

Požadavky:

  • Diplom zdravotní sestry (instrumentářky)
  • Minimálně 2 roky praxe na operačním sále
  • Možnost účasti na misi v délce 3 měsíců
  • Schopnost pracovat a žít v týmu
  • Schopnost vést a školit ostatní
  • Ochota k práci v nestabilním prostředí
  • Flexibilita a schopnost zvládat stres
  • Schopnost práce s omezenými zdroji
  • Zkušenost s pobytem či prací v rozvojových zemích