"Tohle je něco, co jsem chtěl dělat už jako teenager. Když jsem četl v novinách příběhy humanitárních pracovníků, říkal jsem si, že je to práce, která má okamžitý a efektivní dopad."

V zemích, kde Lékaři bez hranic poskytují zdravotnickou a humanitární pomoc, pracujeme s mnoha místními zaměstnanci. Zvláště ve velkých zemích a zemích, kde je rozsah projektů komplexní, koordinátor lidských zdrojů zajišťuje plynulost administrativních procesů a vysokou úroveň řízení lidských zdrojů.

Dále je koordinátor lidských zdrojů zodpovědný za různé administrativní úkony, např. nájemní a kupní smlouvy, pojištění, pracovní cesty, cestovní a pracovní povolení či povolení k pobytu. Je zodpovědný také za dodržování místních pracovních a sociálních zákonů, uplatňování interních směrnic Lékařů bez hranic v oblasti lidských zdrojů, pracovní smlouvy, mzdy, přípravu plánu náboru zaměstnanců a jejich pracovního postupu, komunikaci s místními úřady, implementaci a aktualizaci platových tabulek a podporu administrátorů v jednotlivých projektech. Koordinátor lidských zdrojů pracuje společně s týmem místních zaměstnanců.

Zvláštní požadavky:

 • Ukončené odborné vzdělání a kvalifikace v oblasti lidských zdrojů
 • Znalost oblasti řízení lidských zdrojů včetně pracovního práva, benchmarkingu, mezd či náboru zaměstnanců
 • Aktivní znalost MS Excel
 • Schopnost improvizace a vyjednávání
 • Možnost účasti na misi v minimální délce 6 až 12 měsíců
 • Schopnost pracovat a žít v týmu
 • Schopnost vést a školit ostatní
 • Ochota k práci v nestabilním prostředí
 • Flexibilita a schopnost zvládat stres
 • Schopnost práce s omezenými zdroji
 • Zkušenost s pobytem či prací v rozvojových zemích