Fakta: 

5 operačních center

19 sekcí

24 asociací

Lékaři bez hranic jsou celosvětovou organizací. Veškerou naši činnost kontrolují a řídí naši minulí a současní spolupracovníci. Společně hlídají, aby organizace zachovávala za všech okolností věrnost svému účelu a zásadám.

Důležitou součástí organizace jsou naši dárci – vaše velkorysost a podpora nám umožňuje financovat prakticky vše, co děláme. 90 % našich příjmů pochází od soukromých dárců. Díky tomu můžeme být i nadále nezávislí, neutrální a nestranní a zároveň se rychle dokážeme dostat k těm, kteří to nejvíce potřebují.

Od založení Lékařů bez hranic v roce 1971 jsme pomohli milionům lidí. Hnutí neustále roste a v současné době působíme ve zhruba 70 zemích po celém světě. Naše týmy jsou připravené na krizové situace jakéhokoli typu.

Asociace Lékařů bez hranic

Naši spolupracovníci vlastní a řídí organizaci prostřednictvím národních i regionálních asociací. V současné době funguje po celém světě 24 takových asociací. Většina z nich má vlastní kancelář, která shromažďuje finance a nabírá pracovníky pro mise.

Každá z asociací a kanceláří spadá pod jedno z pěti operačních center, která rozhodují o tom, kdy a kde je zapotřebí lékařská pomoc konkrétního typu. Operační centra sídlí v následujících městech:

  • Brusel (Belgie)
  • Paříž (Francie)
  • Amsterdam (Nizozemsko)
  • Barcelona (Španělsko)
  • Ženeva (Švýcarsko)

Operační centra mohou jednat samostatně, všechny vrstvy Lékařů bez hranic jsou ale vzájemně provázány a v mnoha směrech spolupracují. Formálně je do jedné organizace spojuje společné jméno, věrnost Chartě a zásadám Lékařů bez hranic a členství v mezinárodní asociaci Lékařů bez hranic MSF International.

Sekce a kanceláře Lékařů bez hranic

Po celém světě mají Lékaři bez hranic 21 hlavních samostatných sekcí, které podporují operační centra náborem spolupracovníků na mise a shromažďováním financí, aby bylo možné pomáhat tam, kde je to zrovna nejpotřebnější. Národní kanceláře kromě toho poskytují specializovanou technickou podporu a mluví jménem těch, kterým pomáháme.

Sekce se nacházejí v Austrálii, Belgii, Brazílii, Dánsku, Francii, Holandsku, Hongkongu, Itálii, Japonsku, Jihoafrické republice, Kanadě, Lucembursku, Německu, Norsku, Rakousku, Řecku, Španělsku, Švédsku, Švýcarsku, USA a Velké Británii.

Vedle sekcí mají Lékaři bez hranic po světě i několik poboček. Kromě pobočky v České republice jsou to kanceláře v Argentině, Indii, Irsku, Mexiku, Jižní Koreji a ve Spojených arabských emirátech.

Mezinárodní kancelář Lékařů bez hranic sídlí v Ženevě, stejně jako kampaň Lékařů bez hranic za dostupnost léků na opomíjené nemoci Access. V New Yorku je rovněž kancelář pro styk s OSN.

S Lékaři bez hranic spolupracují tři specializovaná centra pro veřejné zdraví (Epicentre, Aedes a HealthNet) na šíření odborných vědomostí o specializovaných lékařských tématech.

Naši činnost v terénu kromě toho podporují i další organizace, například zásobovací centra a zdravotnické jednotky.

Další projekty Lékařů bez hranic

Kampaň Access

Naši lékaři v terénu jsou věčně frustrováni nedostatkem vhodných léků a diagnostických prostředků.

V roce 1999 jsme proto zahájili kampaň Access za lepší dostupnost a vývoj život zachraňujících a prodlužujících léků, diagnostických testů a očkování pro pacienty v našich programech i mimo ně.

Tento projekt jsme zahájili díky finanční odměně spojené s udělením Nobelovy ceny za mír, kterou Lékaři bez hranic získali v roce 1999.

Terénní průzkum

Lékaři bez hranic jsou dobře známí díky své humanitární zdravotnické činnosti, organizace ovšem provádí i důležité terénní výzkumy založené na přímé zkušenosti s ohroženými populacemi.

Britská kancelář zřídila výzkumný tým specialistů s názvem Manson Unit, který průběžně analyzuje a vylepšuje naši reakci na konkrétní nemoci. Kromě toho každoročně pořádáme tzv. Vědecký den (Scientific Day), na němž závěry výzkumů prezentujeme.

Vědecké články Lékařů bez hranic jsou zdarma k dispozici ve speciálním webovém archivu ve fulltextové podobě se snadným vyhledáváním.

DNDi (Iniciativa za léky proti opomíjeným nemocem)

Již třicet let jsou Lékaři bez hranic svědky toho, jak lidstvo doplácí na nedostatek léků proti opomíjeným nemocem, a hlasitě na tento problém upozorňují.

V roce 2003 spojilo sedm organizací z celého světa síly a společně založily tzv. Iniciativu za léky proti opomíjeným nemocem (Drugs for Neglected Diseases initiative, DNDi).

MSF International

Středobodem organizace je Mezinárodní kancelář v Ženevě. Zde se přijímají nejdůležitější společná rozhodnutí.

Současnou mezinárodní prezidentkou Lékařů bez hranic je Dr. Joanne Liu. K Lékařům bez hranic se připojila v roce 1996, kdy v Mauritánii pomáhala uprchlíkům z Mali.

Je docentkou Université de Montréal a vyučovala rovněž na univerzitě Fudan v Šanghaji. V roce 2013 jí kanadská Královská lékařská kolej (Royal College of Physicians and Surgeons) udělila humanitární cenu Luciole Teasdale-Cortiové.

 

Lékaři bez hranic jsou celosvětovou organizací. Veškerou naši činnost kontrolují a řídí naši minulí a současní spolupracovníci. Společně hlídají, aby organizace zachovávala za všech okolností věrnost svému účelu a zásadám.