MSF Dr. Christoph Höhn does his check-up of 11-year-old Rukhshona. Rukhshona has MDR-TB as well as HIV, complicating her MDR-TB treatment. When she was younger, Rukhshona was in hospital for a long time, lying in a position which left her legs weak and un

Od objevení viru v roce 1981 zemřelo v důsledku HIV/AIDS více než 25 milionů lidí. HIV postupně oslabuje imunitní systém organizmu, obvykle po dobu až 10 let od nákazy.

Na konci roku 2015 bylo v naší péči registrováno 333.900 pacientů s HIV, z toho 240.100 lidí užívajících léčbu antiretrovirovými léky.

Interaktivní průvodce problematikou HIV / AIDS

AIDS se u HIV pozitivní osoby rozvine ve chvíli, kdy je imunitní systém natolik oslabený, že již nedovede bojovat s určitými oportunními infekcemi a nemocemi jako jsou zápal plic, meningitida a některé typy rakoviny. Jednou z nejběžnějších oportunních infekcí mezi lidmi s HIV/AIDS je tuberkulóza.

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) žije na celém světě více než 34 milionů lidí nakažených HIV, většina z nich v subsaharské Africe.

Jednu desetinu nakažených HIV/AIDS (3,4 milionu) tvoří děti mladší 15 let; dalších více než 1.000 dětí se každý den nemocí nakazí.

Bez léčby zemře polovina HIV pozitivních dětí ještě před svými druhými narozeninami.

Fakta: 

Od roku 1981 zemřelo na HIV/AIDS více než 25 milionů lidí.

Virus se přenáší nechráněným pohlavním stykem a sdílením jehel.

HIV pozitivní lidé onemocní AIDS ve chvíli, kdy se rozvine oportunní infekce.

Lékaři bez hranic začali pacienty s HIV léčit v 90. letech 20. století.

Lékaři bez hranic v současnosti provozují HIV/AIDS projekty ve 32 zemích.

Co způsobuje HIV/AIDS?

HIV se nejčastěji přenáší sexuálním stykem a výměnou tělesných tekutin. Virus se také může přenést při porodu, kojení a sdílení injekčních jehel.

Symptomy HIV/AIDS

Zatímco u některých lidí se během prvních dvou až šesti týdnů od nákazy mohou rozvinout symptomy podobné chřipce, jiní nemusí příznaky vykazovat po mnoho let, zatímco se virus pomalu množí.

Poté, co tyto prvotní chřipku připomínající příznaky odezní, neprojeví se HIV mnoho let žádnými dalšími symptomy.

Diagnóza HIV/AIDS

Navzdory dostupnosti relativně levných rychlých testů na HIV ví v subsaharské Africe, kde je virus nejvíce rozšířen, o své nákaze stále jen málo lidí. Odhadem 60 % HIV pozitivních lidí o své nákaze neví. V určitých podmínkách je toto číslo ještě mnohem nižší. Průzkum v Keni v roce 2009 například ukázal, že jen 16 % HIV pozitivních dospělých ví, že jsou nakaženi.

Léčba HIV/AIDS

HIV/AIDS není možné vyléčit, i když léčba je mnohem úspěšnější, než bývala. Kombinace léků známých pod názvem antiretrovirotika (ARV) pomáhá bojovat s virem a umožňuje lidem žít delší a zdravější život bez toho, aby jejich imunitní systém rychle slábl.

HIV/AIDS programy Lékařů bez hranic nabízí testování na HIV včetně poradenství před i po testu, léčbu a prevenci oportunních infekcí, prevenci přenosu z matky na dítě a zajištění antiretrovirové terapie pacientům v pozdních stádiích nemoci.

Naše programy také obecně zahrnují podporu aktivit zaměřených na prevenci, vzdělávání a zvyšování povědomí, a pomáhají tak lidem pochopit, jak předejít šíření viru.

Na konci roku 2013 bylo v naší péči registrováno 341.645 pacientů s HIV, z toho 325.500 lidí užívajících léčbu antiretrovirovými léky první linie a 5.500 druhé linie.