Projekt: Krizová zdravotnická pomoc a pomoc lidem na útěku

Místo: guvernorát Hasaka
Částka: 2.000.000 Kč

V situaci, kdy miliony lidí naléhavě potřebují pomoc, by Lékaři bez hranic za obvyklých okolností vedli jeden z největších humanitárních projektů ve své 44leté historii. V případě Sýrie nám to však nebylo umožněno. Násilí a nestabilita, útoky na zdravotnické pracovníky a zařízení, absence vládní podpory a porušování dohod zaručujících bezpečí našim týmům ze strany ozbrojených skupin jsou hlavními překážkami v realizování rozsáhlejších programů zdravotnické a humanitární pomoci.

Druhého ledna zajala skupina zvaná Islámský stát třináct spolupracovníků Lékařů bez hranic. Osm syrských kolegů bylo po několika hodinách propuštěno, zbylých pět členů mezinárodního týmu bylo drženo v zajetí téměř pět měsíců. Únos takového rozsahu vedl ke stažení mezinárodních týmů Lékařů bez hranic ze všech oblastí kontrolovaných Islámským státem.

Naše týmy pokračovaly v provozování zdravotnických zařízení v místech, kde válčící strany původně zaručily bezpečné podmínky a nerušenou práci. Tato dohoda však byla porušena a Lékaři bez hranic museli zavřít svou nemocnici ve městě Aleppo. I přes stále rostoucí překážky pokračovali naši spolupracovníci v budování neoficiální sítě založené na osobních kontaktech zdravotníků a v poskytování podpory ilegálních zdravotnických zařízení vedených syrskými lékaři v oblastech kontrolovaných vládou i opozicí.

Akutní nedostatek léků, zdravotnického materiálu a zkušeného personálu v guvernotátu Hasaka na severovýchodě Sýrie má devastující vliv na zdravotní stav obyvatel. Lékaři bez hranic poskytují personální i materiální podporu pro před a pooperační péči na oddělení traumatologie. Náš tým také asistuje na porodnickém oddělení, které jsme zprovoznili a nově vybavili. Lékaři bez hranic zde otevřeli dvě kliniky poskytující ambulantní konzultace a pediatrickou a porodní péči.

Od roku 2013 provozují Lékaři bez hranic mobilní kliniky na hranici s Irákem. Vysídleným obyvatelům a hostitelským obcím na syrské straně hranice poskytujeme základní zdravotnické ošetření s důrazem na potřeby matek a dětí. Naši zdravotníci vedou očkovací kampaně proti dětské obrně. První případ obrny po 14 letech byl v Sýrii nahlášen v říjnu 2014. Hranice s Irákem, uzavřená od srpna 2013, byla v červnu znovu jednosměrně otevřena s možností vycestovat do Sýrie. V srpnu hranici překročily desítky tisíc Iráčanů prchajících před násilím v provincii Ninive. Týmy Lékařů bez hranic na obou stranách hranice reagovaly na nárůst zdravotních potřeb pacientů zřízením mobilních klinik a zdravotnických zařízení v uprchlických a tranzitních táborech.

Česká kancelář Lékařů bez hranic financovala projekt v roce 2014 částkou 2.000.000 Kč.