Projekt: Krizová zdravotnická pomoc a pomoc lidem na útěku

Místo: Berbérati, Bougila
Částka: 9.577.000 Kč

Zdravotní situace obyvatel Středoafrické republiky je katastrofální. Probíhající válka a vysídlování znemožňují přístup ke zdravotní péči, kterou tamní pacienti zoufale potřebují. V prosinci 2014 bylo 430.000 lidí nuceně vysídleno a stovky tisíc z nich prchly do ČaduKamerunu. Přestože v lednu byla zřízena prozatímní vláda (volby jsou plánovány na rok 2015), mnoho oblastí zůstává nestabilních a lidé se bojí vrátit domů. Přepadení a loupeže jsou na denním pořádku, ozbrojené útoky, obtěžování a krádeže se nevyhnuly ani Lékařům bez hranic. 26. dubna přišlo o život 19 civilistů, včetně tří členů mezinárodního týmu Lékařů bez hranic, při ozbrojeném útoku na nemocnici ve městě Bougila.

V zemi panuje vážný nedostatek zkušeného zdravotnického personálu a očkovacích látek. Zdravotní péče je velmi drahá a často nedostupná, dodávky léků pravidelně selhávají. Lékaři bez hranic zůstávají hlavním poskytovatelem zdravotní péče ve Středoafrické republice, kde zároveň pokračují v dlouhodobých programech praktické péče a vedou krizové pohotovostní projekty.

V lednu 2014 jsme zahájili svou činnost ve fakultní nemocnici v Berbérati s cílem pomoci nuceně vystěhovaným uprchlíkům, obětem násilí, těhotným ženám a dětem. Týdenní mobilní kliniky ošetřily 350 pacientů z oblasti Berbérati a během června podpořily naše týmy sedm zdravotnických středisek v okolních vesnicích. Mezi nejčastější choroby patřila malárie, průjmová onemocnění, infekce dýchacího traktu, spalničky a podvýživa. Lékaři bez hranic poskytli více než 41.900 ambulantních vyšetření a 3.000 chirurgických zákroků. V rámci očkovací kampaně mezi městy Berbérati a Nola v prefektuře Sangha-Mbaéré jsme naočkovali 23.000 dětí proti spalničkám.

Česká kancelář Lékařů bez hranic finacovala projekt v roce 2014 částkou 9.577.000 Kč.