Projekt: Léčba dětské podvýživy a prevence proti malárii

Místo: Magaria, region Zinder
Částka: 4.000.000 Kč

Hlavním problémem Nigeru je dětská podvýživa epidemických rozměrů, která vrcholí během tzv. “hladového období” mezi sklizněmi od května do září, kdy se postupně vyčerpají domácí zásoby potravin a nestačí základním výživovým nárokům. “Hladové období“ vrcholí v období dešťů a společně s nárůstem počtu komárů přenášejících malárii vytváří smrtelnou kombinaci zejména pro malé děti. Podvyživené dítě je mnohem náchylnější k nemocem, jako je malárie, a dítě trpící malárií snáze podlehne podvýživě.

Lékaři bez hranic spolupracují s místní samosprávou a mezinárodními neziskovými organizacemi (FORSANI, Befem/Alima) na snížení úmrtnosti dětí mladších pěti let v konkrétních oblastech, se zvláštním důrazem na péči o děti s těžkým stupněm podvýživy a malárií. V roce 2014 podpořili Lékaři bez hranic šest nemocnic a množství zdravotních středisek v regionech Maradi, Tahoua a Zinder.

V roce 2014 pokračovali Lékaři bez hranic ve městě Magaria v oblasti Zinderu v programu lékařské a nutriční péče o děti do pěti let. Program se soustředil na oddělení pediatrie v nemocnici v Magarii, na 7 zdravotních středisek v okolí a 21 zdravotnických základen v období kulminace podvýživy.

Česká kancelář Lékařů bez hranic financovala v roce 2013 pomoc maliským uprchlíkům v regionu Tillabéry částkou 300.000 Kč a v roce 2014 projekt na léčbu podvýživy v regionu Zinder částkou 4.000.000 Kč.