Projekt: Potlačení epidemie a léčba eboly

Místo: město Foya
Částka: 2.553.000 Kč

31. března 2014 byly v Libérii potvrzeny první případy eboly. Nízký počet potvrzených případů eboly v březnu a dubnu a nulový počet nakažených na začátku června ukolébaly místní autority i mezinárodní organizace do stavu falešného bezpečí. Na konci července získal počet nakažených rozměry epidemie, kdy lidé umírali na ulicích. Zvládnutí exponenciálního nárůstu případů eboly na konci července bylo zcela mimo možnosti tamního zdravotnického systému. Během dvou měsíců se počet pacientů vyšplhal z méně než deseti na více než tisíc, přičemž epidemie vyvrcholila na přelomu září a října.

Lékaři bez hranic vybudovali v obci Foya, nedaleko hranice s Guineou, krizové centrum pro léčbu eboly a zároveň vyškolili místní zdravotníky s cílem zajistit funkční pohotovostní systém určený k okamžitému hlášení podezřelých případů. Když mezinárodní nezisková organizace Samaritan´s purse na místě ukončila svou činnost poté, co dva z jejích spolupracovníků podlehli nákaze, převzali Lékaři bez hranic organizaci celého centra a navýšili kapacitu lůžek na 100. Brzy se ukázalo, že pokud má být epidemie zvládnuta, je pro boj s ebolou zcela zásadní komplexní přístup.

V hlavním městě Monrovii v nemocnicích JFK a Elwa začali Lékaři bez hranic podporovat místní autority a školit zdravotnický personál. V nemocnici JFK byla také zbudována izolační jednotka. V srpnu bylo v Monrovii otevřeno centrum pro léčbu eboly Elwa 3 s kapacitou 160 lůžek, ta ale narůstala se zhoršující se situací. Ke konci září mělo centrum 250 lůžek a tím se stalo vůbec největším centrem pro léčbu eboly. V této fázi přijímali naši spolupracovníci v průměru 152 pacientů týdně a byli nuceni odmítat kolem 30 lidí denně kvůli nedostatku kapacit.

Krizový tým Lékařů bez hranic také zprovoznil mobilní kliniky a vyškolil místní pracovníky v oblasti triáže (prioritního třídění nemocných) a prevence proti nákaze. Rodinám, kterým někdo onemocněl, byla poskytnuta psychologická podpora.

Česká kancelář Lékařů bez hranic financovala projekt v roce 2014 částkou 2.533.000 Kč ze soukromých darů. MZV ČR poskytlo grant na boj s epidemií eboly ve výši 3.000.000 Kč operačnímu centru Lékařů bez hranic v Ženevě.