Projekt: Ambulantní péče pro pacienty s TBC

Místo: Kara-Suu, provincie Osh
Částka: 2.000.000 Kč

Jeden ze čtyř pacientů nově diagnostikovaných tuberkulózou v Kyrgyzstánu trpí multirezistentní formou této nemoci, což znamená, že u něj nezabírají léky první linie a potřebuje mnohem intenzivnější léčbu. Zdravotnické služby zaměřené na léčbu TBC v zemi jsou ale centralizované a ve velké míře se soustředí na léčbu v nemocnicích. Důsledkem toho mají nemocní potíže s přístupem ke zdravotní péči, zejména ve venkovských oblastech.

V distriktu Kara-Suu v provincii Osh, kde je výskyt tuberkulózy nejvyšší, se Lékaři bez hranic soustředí na ambulantní péči, a redukují tak čas, který musí pacient strávit v nemocnici. Lékaři bez hranic rovněž také pokračují v diagnostice a léčbě pacientů s těžkou formou TBC v nemocnici v Kara-Suu, která má 80 lůžek, včetně izolační jednotky pro pacienty s multirezistentní formou nemoci. Součástí programu je i psychosociální podpora, která má pomoci pacientům vytrvat a dokončit náročný léčebný program.

Lékaři bez hranic zahájili v roce 2006 projekt na diagnostikování a léčbu TBC pro vězně v Biškeku, který v roce 2014 předali Mezinárodnímu výboru Červeného kříže, ministerstvu zdravotnictví a vedení nemocnice. Za 8 let práce v tomto programu léčili Lékaři bez hranic více než 3.000 pacientů.

Česká kancelář Lékařů bez hranic financovala projekt částkou 2.000.000 v roce 2011 a částkou 2.000.000 Kč v roce 2014.