Projekt: Péče o oběti sexuálního násilí

Místo: Tegucigalpa
Částka: 2.000.000 Kč

Honduras se již léta potýká s politickou, ekonomickou a sociální nestabilitou. V důsledku toho zde došlo k enormnímu nárůstu kriminality. Hlavní město Tegucigalpa se řadí k místům s nejvyšším výskytem násilí, přičemž vraždy, únosy a znásilnění jsou pro mnohé obyvatele každodenní realitou.

Ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví v Tegucigalpě zahájili Lékaři bez hranic projekt servicio prioritario – pohotovostní služby, v rámci kterého poskytují urgentní lékařskou a psychologickou pomoc obětem násilí, včetně sexuálního. Pohotovostní služba funguje ve dvou zdravotních střediscích a v ústřední nemocnici v Tegucigalpě. Veškerá pomoc je poskytována na jednom místě, je anonymní a zdarma. V roce 2014 ošetřili Lékaři bez hranic 779 obětí násilí, včetně 527 obětí znásilnění, a poskytli 1.564 psychologických konzultací. Zdravotní péče o znásilněné zahrnuje následnou profylaxi s prevencí proti nákaze virem HIV a ostatními sexuálně přenosnými chorobami, žloutenkou typu B a tetanem. Psychologická pomoc se zaměřuje především na konzultace a první pomoc při traumatu.

V Hondurasu v současné době neexistují žádné směrnice pro následnou péči o oběti znásilnění a Lékaři bez hranic proto apelují na ministerstvo zdravotnictví a žádají, aby byly zařazeny do uznávaných postupů.

Česká kancelář Lékařů bez hranic financovala projekt částkou 2.000.000 Kč v roce 2014.