Projekt: Krizová zdravotnická pomoc a pomoc lidem na útěku

Místo: Geti, provincie Orientale
Částka: 5.000.000 Kč

Lékaři bez hranic v roce 2014 pokračovali v projektech humanitární pomoci obětem válečného konfliktu ve východních provinciích Demokratické republiky Kongo (D. R. K.) a reagovali na množství epidemií po celé zemi. Násilné střety mezi konžskou armádou a opozičními frakcemi si vybraly svou daň v oblasti Geti.

Místní projekt Lékařů bez hranic se soustřeďuje na péči o matky a děti do pěti let. Řídí také pohotovost, jednotku intenzivní péče, pediatrické a porodnické oddělení a transfuzní stanici s laboratoří v nemocnici v Geti. V září bylo otevřeno neonatologické oddělení. Logistické týmy Lékařů bez hranic zajišťují přívod elektřiny do objektu nemocnice a starají se o dodávky vody a likvidaci odpadu. V roce 2014 jsme ošetřili více než 96.800 pacientů.

Po nuceném vysídlení obrovského množství lidí v důsledku extrémního násilí v oblastech Nia Nia, Mambassa a Bafwasende poskytovali naši zdravotníci od června do listopadu rychlou zdravotní péči včetně urgentního ošetření obětí sexuálního násilí. V říjnu jsme ošetřili 25.000 lidí v provincii Ituri, kteří sem uprchli před konfliktem v provincii Severní Kivu. Projekt screeningu a léčby spavé nemoci v místech Ganga-Dingila, Ango a Zobia byl úspěšně ukončen díky následnému nízkému výskytu onemocnění, nicméně dále pokračuje v Dorumě. Lékaři bez hranic řídili jednotku intenzivní péče v nemocnici v Dingile až do prosince, kdy byl projekt ukončen.

Česká kancelář Lékařů bez hranic financovala pomoc lidem v provincii Orientale v roce 2013 částkou 5.182.771 Kč z příspěvků soukromých dárců a částkou 1.935.000 Kč z grantu MZV ČR a v roce 2014 částkou 5.000.000 Kč z příspěvků soukromých dárců.