Projekt: Léčba podvýživy a malárie

Místo: Massakory, region Hadjer Lamis
Částka: 9.900.000 Kč

Čad je zemí s druhým nejvyšším počtem uprchlíků v Africe a s eskalujícím násilím v sousední Nigérii a Jižním Súdánu se jejich počet nadále zvyšuje. Od prosince 2013 se navíc na území Čadu skrývá 200.000 uprchlíků ze sousední Středoafrické republiky. Lékaři bez hranic zde provádí preventivní prohlídky a poskytují bezplatnou péči dětem trpícím akutní podvýživou a malárií. Na propukající epidemie, zejména spalniček, reagují včasnou léčbou a očkováním a obětem vysídleným v důsledku válečných konfliktů poskytují pomoc při akutních zdravotních problémech. Nejčastější příčinou úmrtí u dětí do pěti let je malárie, zejména v hlavní sezóně od července do října. Lékaři bez hranic se soustředí především na léčbu nejvážněji postižených dětí. Zároveň poskytují urgentní pediatrickou péči dětem do 15 let a speciální terapeutickou léčbu podvýživy dětem v nemocnici v Massakory, hlavním městě oblasti Hadjer Lamis. Mimo to zajišťujeme základní zdravotní péči ve čtyřech okolních zdravotních střediscích a systém specializované návazné péče pro komplikované případy. V roce 2014 jsme přijali k hospitalizaci více než 4.300 pacientů a poskytli 44.600 konzultací. Ošetřili jsme více než 23.900 dětí ve vrcholném období malárie.

Od července do prosince řídili Lékaři bez hranic krizový záchranný program zaměřený na dětskou podvýživu ve městě Bokoro, v regionu Hadjer Lamis. Do nutričního programu Lékařů bez hranic bylo přijato 4.760 dětí a 574 jich bylo hospitalizováno. V rámci projektu v Tissi ošetřili naši zdravotníci více než 47.300 pacientů a při epidemii spalniček v Massakory naočkovali 69.600 dětí.

Česká kancelář Lékařů bez hranic financovala v roce 2013 projekt na léčbu porodnické píštěle částkou 5.000.000 Kč. V roce 2014 financovali Lékaři bez hranic v ČR projekt v Massakory částkou 8.000.000 Kč z příspěvků soukromých dárců a částkou 1.900.000 Kč z grantu MZV ČR.