Projekt: Pediatrická nemocnice a léčba podvýživy

Místo: Mogadišo – hlavní město, region Banadir
Částka: 4.000.000 Kč

Projekt: Primární a sekundární zdravotní péče

Místo: Dinsor, region Bay
Částka: 3.000.000 Kč

V srpnu 2013 Lékaři bez hranic uzavřeli všechny své projekty v Somálsku a odešli ze země. V Somálsku jsme pracovali od roku 1991, kdy zkolabovalo státní zřízení a začala vleklá občanská válka, která zemi rozvrátila a zdravotnictví nechala v troskách.

Stažení následovalo po dlouhé řadě útoků proti personálu Lékařů bez hranic, během nichž od roku 1991 v zemi zahynulo 16 spolupracovníků organizace. Mezi poslední vážné incidenty patřila vražda dvou našich kolegů v prosinci 2011, následovaná brzkým propuštěním usvědčeného a odsouzeného viníka na svobodu, či únos dvou našich spolupracovnic z uprchlického tábora v keňském Dadábu a jejich následné 21měsíční zadržování v jižním Somálsku až do července 2013. Rozhodnutí stáhnout se ze Somálska bylo jedním z nejobtížnějších v celé historii Lékařů bez hranic. Avšak kvůli toleranci a aktivní podpoře násilných útoků proti našim týmům a zařízením ze strany místních úřadů a ozbrojených skupin nebylo již možné garantovat ani minimální bezpečnost pro naše zdravotnické aktivity.

Lékaři bez hranic jsou do budoucna odhodláni znovu reagovat na obrovské zdravotní potřeby obyvatel Somálska, ale budeme tak moci učinit pouze tehdy, pokud relevantní somálští aktéři prokáží svými činy, že jsou ochotni a schopni umožnit poskytování humanitární a zdravotnické pomoci a respektovat bezpečnost humanitárních pracovníků, kteří nasazují své životy, aby tuto pomoc zajistili.

Před uzavřením programů jsme působili na řadě míst v zemi, včetně hlavního města Mogadiša a předměstí Afgooye a Daynillle nebo měst Balad, Dinsor, Galkayo, Jilib, Jowhar, Kismayo, Marere a Burao. Více než 1.500 místních spolupracovníků ve zdejších zařízeních poskytovalo širokou škálu služeb: primární zdravotní péči, léčbu podvýživy, mateřskou péči, chirurgické operace, reakce na epidemie, očkovací kampaně či zajištění pitné vody. Jen v roce 2012 poskytly naše zdravotnické týmy v Somálsku 624.000 vyšetření, 41.100 pacientů hospitalizovaly, staraly se o 30.090 podvyživených dětí, očkovaly 58.620 obyvatel a asistovaly u 7.300 porodů.

V Mogadišu jsme provozovali pediatrickou nemocnici otevřenou v roce 2011 v reakci na příliv vysídlených lidí do města, k němuž došlo během katastrofálního sucha a nového kola násilí ve středním a jižním Somálsku. V nemocnici se v roce 2013 v ambulantním výživovém programu léčilo více než 3.000 dětí a 820 vážně podvyživených dětí zde bylo hospitalizováno. Dalších 740 dětí jsme v průběhu roku hospitalizovali s jinými nemocemi, nejčastěji se spalničkami či akutním průjmem. V rámci nepravidelných mobilních klinik zaměřených na identifikaci nemocných dětí naše týmy vyšetřily přes 1.400 dětí, většinou s infekcemi dýchacího ústrojí, podvýživou či kožními infekcemi. Celkem jsme očkovali více než 7.400 dětí, zejména proti spalničkám, dětské obrně a dalším nemocem včetně tetanu.

Jedním z dalších projektů Lékařů bez hranic v Somálsku byla i 100lůžková nemocnice ve městě Dinsor zaměřující se na primární zdravotní péči, porodnické služby, léčbu dětské podvýživy, tuberkulózy a kala azar. Kvůli bezpečnostní situaci a nesouhlasu místních aktérů jsme museli projekt řídit vzdáleně bez stálé přítomnosti zahraničních spolupracovníků. V roce 2013 zde naši místní spolupracovníci provedli více než 16.200 lékařských konzultací, hospitalizovali 1.220 pacientů, poskytli přes 880 převazů a 1.450 předporodních vyšetření, asistovali u 650 porodů, léčili 690 dětí s vážnou podvýživou a přijali 174 pacientů do programu léčby tuberkulózy.

Česká kancelář Lékařů bez hranic financovala pomoc v Somálsku od roku 2009 částkou 10,2 mil. Kč, z toho 7 mil. Kč v roce 2013 v projektech v Dinsoru a Mogadišu.