Projekt: Léčba HIV/AIDS a tuberkulózy

Místo: Maputo, hlavní město
Částka: 5.000.000 Kč

Přestože v Mosambiku došlo v poslední době k pokroku v boji s epidemií HIV/AIDS, 53 % nakažených stále nemá přístup k potřebné antiretrovirové léčbě. S HIV/AIDS žije v Mosambiku kolem 1,6 milionu dospělých a virus je zodpovědný za 40 % úmrtí mezi dospělými a 14 % mezi dětmi.

Jednou z hlavních překážek v přístupu ke zdravotní péči je nedostatek zkušeného zdravotnického personálu v zemi. Lékaři bez hranic proto ve spolupráci s mosambickým ministerstvem zdravotnictví zavedli nový způsob managementu případů HIV, který je postavený na expertních pacientech a komunitních zdravotnících a umožňuje decentralizaci a zjednodušení podchycování, monitoringu a léčby pacientů.

V programech Chamanculo a Mavalane v hlavním městě země Maputu a v Tete se zaměřujeme na komplexní léčbu koinfekce HIV a tuberkulózy. Projekty se soustředí na komplikované případy včetně pacientů s rezistentní tuberkulózou odolnou vůči základním lékům, léčbu dětských pacientů a prevenci přenosu viru HIV z matky na dítě formou PMTCT B+. Při ní HIV pozitivní těhotné ženy získávají přístup k léčbě antiretrovirovými preparáty, která brání nákaze dítěte, udržuje matky v dobré zdravotní kondici a současně zásadně snižuje riziko nákazy HIV negativních partnerů.

V rámci programu Chamanculo pracujeme v pěti zdravotních střediscích a v referenčním centru pro komplexní případy HIV/AIDS mosambického ministerstva zdravotnictví. Zaměřujeme se v nich na pacienty, u nichž nezabírá základní antiretrovirová léčba a kteří proto potřebují komplikovanější léčbu druhé či třetí linie, stejně jako na pacienty trpící Kaposiho sarkomem či rakovinou děložního hrdla. V roce 2013 jsme v tomto programu zajišťovali antiretrovirovou léčbu více než 26.300 pacientů, z toho téměř 1.300 dětí do 15 let.