Projekt: Zdravotnická pomoc uprchlíkům ze Sýrie

Místo: Domíz, provincie Dohúk
Částka: 2.000.000 Kč

Občanská válka v Sýrii způsobila již nezměrné utrpení. 6,5 milionu lidí bylo vysídleno uvnitř Sýrie a dalších 2,5 milionu lidí uteklo do okolních zemí. Podle odhadu UNHCR překročilo do konce roku 2013 více než 210.000 Syřanů i hranice do kurdské oblasti v Iráku.

Lékaři bez hranic působí v Iráku v několika projektech od roku 2003. Reagovali jsme i na příchod uprchlíků ze Sýrie. V záři jsme otevřeli novou kliniku v táboře Kawargosk v provincii Arbíl, kde žije 12.500 uprchlíků. V menším táboře Qushtapa jsme provozovali mobilní kliniku, kterou jsme v prosinci 2013 předali místním úřadům. Z více než 18.900 lékařských konzultací, které jsme poskytli v těchto táborech, tvořily téměř třetinu pacientů děti do 5 let, většinou s infekcemi dýchacího ústrojí.

Lékaři bez hranic jsou rovněž jediným poskytovatelem zdravotní péče v uprchlickém táboře Domíz blízko města Dohúk, který byl původně zbudován pro 1.000 rodin, ale dnes hostí 45.000 lidí. Navzdory úsilí místních úřadů nestačí služby poskytované v táboře držet krok s potřebami, které na místě panují. V táboře není dostatek přístřeší, a tak většina nově příchozích musí sdílet stany, deky, matrace i potraviny. Přelidnění a špatné životní podmínky usnadňují šíření přenosných nemocí a vedly ke zhoršení zdravotního stavu uprchlíků a propuknutí několika infekčních nemocí, včetně hepatitidy A a spalniček.

V uprchlickém táboře Domíz jsme v roce 2013 poskytli více než 133.000 lékařských konzultací, kolem 2.500 týdně. Zdravotní problémy pacientů souvisely nejčastěji se špatnými životními podmínkami, mnoho pacientů trpělo infekcemi dýchacího ústrojí, akutním průjmem a chronickými nemocemi. Kromě toho jsme se zaměřili také na reproduktivní zdraví. V dubnu 2013 jsme po nahlášení několika případů spalniček očkovali 19.000 dětí, abychom předešli hrozící epidemii. V první polovině roku jsme rovněž realizovali distribuci mycích a hygienických potřeb a zlepšovali jsme sanitární podmínky a dostupnost pitné vody v táboře pro zajištění minimálních hygienických standardů.

Jednou z priorit Lékařů bez hranic je rovněž péče o duševní zdraví uprchlíků, kteří byli svědky či oběťmi násilí, přišli o své domovy, často i o své blízké. V roce 2013 zaznamenali naši psychologové a psychoterapeuti mnohem vyšší počet pacientů s akutními symptomy než v roce předchozím. Zatímco v roce 2012 vykazovalo v táboře Domíz příznaky vážných duševních poruch 7 % pacientů, v roce 2013 se jejich počet více než zdvojnásobil. V průběhu roku jsme proto poskytovali více než 60 psychologických konzultací týdně.