Projekt: Očkování a léčba během epidemie spalniček

Místo: Bas Uélé, provincie Orientale
Částka: 3.182.771 Kč

Projekt: Zdravotnická pomoc vysídleným populacím

Místo: Geti, provincie Orientale
Částka: 2.000.000 Kč

Projekt: Léčba HIV/AIDS a pomoc obětem sexuálního násilí

Místo: Bunia, provincie Orientale
Částka: 1.935.000 Kč (grant MZV ČR)

Život v Demokratické republice Kongo představuje každodenní krizi. Většina obyvatel země nemá dostatečný přístup ke zdravotní péči a eskalující násilí ještě více zhoršuje již tak velmi rozsáhlé zdravotní potřeby. Lékaři bez hranic působí v zemi od roku 1981 a dnes zde máme projekty v sedmi provinciích, v nichž pokrýváme prakticky všechny hlavní lékařské obory.

Rozsáhlou pomoc poskytujeme mj. na severovýchodě země v provincii Orientale, kde lidé trpí uprostřed krutého letitého konfliktu. Zaměřujeme se na humanitární a zdravotnickou pomoc nejvíce zranitelným skupinám obyvatel, především lidem postiženým boji a epidemiemi. Vzhledem k množství krizí, jimž region čelí, máme na místě speciální tým zabývající se epidemiologickým dohledem a monitoringem násilí a vysídlení, který na propukající krize reaguje v řádu hodin.

V srpnu byl okres Ituri svědkem divokých bojů mezi vládními silami FARDC a milicemi Vlastenecké fronty odporu v Ituri (FRPI) o kontrolu nad územím. Střety vyhnaly z domovů 100.000 lidí, kteří se náhle ocitli ve svízelných podmínkách. V reakci na tuto rozsáhlou krizi jsme okamžitě posílili své aktivity v Geti, abychom byli schopni poskytnout pomoc vysídleným obyvatelům. Naše týmy zajišťovaly pitnou vodu a distribuovaly umělohmotné plachty pro zbudování přístřeší, deky, mýdlo a moskytiéry. V blízkosti improvizovaných táborů jsme také zprovoznili dvě zdravotní stanoviště. V nemocnici v Geti, kde od roku 2009 vedeme pediatrické oddělení a jednotku intenzivní péče, jsme rovněž podporovali chirurgické oddělení a porodnici. Operačním sálem v nemocnici prošlo kolem 400 pacientů, z nichž asi sto utrpělo zranění způsobená střelnými nebo chladnými zbraněmi.

V projektu v Geti uskutečnily naše týmy téměř 60.000 lékařských konzultací, z toho ve třetině případů u dětí do 5 let. Na pediatrickém oddělení jsme přijali celkem 2.432 dětí, nejčastěji s vážnou malárií, průjmovými onemocněními či infekcemi dýchacího ústrojí. Zdravotníci rovněž poskytli komplexní pomoc 334 obětem sexuálně motivovaného násilí, téměř dvojnásobku oproti předchozímu roku. Týmy kromě toho v oblasti preventivně očkovaly 42.000 dětí proti spalničkám.

Vzhledem k tomu, že v minulosti v D. R. Kongo došlo k rozsáhlým epidemiím spalniček, jsou Lékaři bez hranic znepokojeni šířením nemoci od roku 2010 a pravidelně reagují na její propuknutí. V oblasti Bas-Uélé jsme v loňském roce očkovali 190.000 dětí a 30.000 jich s nemocí léčili.

V roce 2013 jsme zakončili předávání projektu na léčbu HIV/AIDS a pomoc obětem sexuálního násilí v Bunii místním zdravotnickým úřadům a neziskové organizaci SOFEPADI, jejíž kapacity jsme pomáhali v posledních letech budovat a která se zaměřuje na pomoc ohroženým ženám a obětem sexuálně motivovaného násilí, léčbu pohlavně přenosných chorob, plánované rodičovství a léčbu HIV.

Česká kancelář Lékařů bez hranic financovala pomoc lidem v provincii Orientale v roce 2013 částkou 5.182.771 Kč z příspěvků soukromých dárců a částkou 1.935.000 Kč z grantu MZV ČR.