Projekt: Komplexní léčba porodnické píštěle

Místo: Abéché, region Ouaddai
Částka: 5.000.000 Kč

Po letech násilí, mocenských bojů a převratů zažívá Čad konečně období míru, ale relativní klid je ohrožen vysokou militarizací regionu a konflikty v sousedním Dárfúru a Středoafrické republice. Navzdory vládním slibům investovat v oblasti zdravotnictví a vzdělávání zdravotní systém stále trpí výraznými nedostatky v oblasti lidských a materiálních zdrojů. Zdravotní ukazatele jsou extrémně nízké, zejména na venkově a mezi nejzranitelnějšími skupinami obyvatel, jako jsou ženy, děti a uprchlíci.

V průběhu roku 2013 jsme v Čadu reagovali na několik epidemií, během nichž jsme kromě samotné léčby očkovali proti spalničkám 432.000 dětí a dalších 40.000 dětí jsme léčili s malárií. Pokračovali jsme v práci v Massakory, kde podporujeme pediatrické oddělení v okresní nemocnici a zasahujeme při různých, zejména výživových krizích. V roce 2013 jsme zde poskytli více než 3.000 lékařských konzultací dětem do 15 let a více než 1.800 dětí jsme hospitalizovali a léčili v intenzivním terapeutickém výživovém centru. Další 4.000 dětí trpících podvýživou jsme léčili v ambulantním programu. Souběžně s tím jsme zahájili v oblasti Massakory kampaň zaměřenou na prevenci průjmových onemocnění, která jsou nejčastější příčinou smrti u mladých lidí.

Jedním z programů Lékařů bez hranic v Čadu byl rovněž projekt Papillon („Motýl“) na léčbu porodnické píštěle, kterou trpí mnoho žen a mladých dívek v chudých zemích, zejména v subsaharské Africe. Porodnická píštěl je vážná zdravotní komplikace, k níž dochází v důsledku komplikovaných porodů, během nichž dojde k natržení oblasti mezi vagínou, močovým měchýřem a konečníkem. To má za následek nekontrolovatelný únik moči a výkalů, velké fyzické bolesti, infekce, neplodnost, někdy i ochrnutí svalů dolních končetin, a také sociální vyloučení a psychické strádání.

Projekt jsme zahájili v roce 2008 s cílem vybudovat v něm holistický systém péče o ženy trpící touto komplikací a po 5 letech a vytvoření odborných kapacit jej předat čadským zdravotnickým orgánům. Kromě toho jsme se zaměřili na celkové zkvalitnění mateřské péče a snížení mateřské úmrtnosti v oblasti, monitoring epidemiologické situace na východě Čadu a rychlou reakci na krizové situace. Na konci roku 2013 jsme projekt úspěšně předali do rukou místních orgánů, nicméně budeme jej podporovat a monitorovat ještě v průběhu roku 2014, aby bylo zajištěno jeho fungování.

Za dobu trvání projektu „Papillon“ v něm podstoupilo potřebný chirurgický zákrok na 960 žen.

Česká kancelář Lékařů bez hranic financovala projekt částkou 1.800.000 Kč v roce 2009 a částkou 5.000.000 Kč v roce 2013.