Projekt: Dlouhodobá bezpečnostní a zdravotnická krize

Místo: Mogadišo
Částka: 1.100.000 Kč

Po více než dvou desítkách let občanské války jsou hlad, násilí a strach každodenním chlebem obyvatel Somálska. Jen stěží by se našlo místo, kde je rozpor mezi potřebami lidí a možnostmi humanitární pomoci beznadějnější. Podstatná část zdravotnické infrastruktury byla zničena a v zemi připadá na čtvrt milionu lidí jediný lékař. Výživová krize z roku 2011 ještě více narušila v  řadě komunit schopnost přežít a vedla k masivní vlně vysídlování. Navzdory určitému zlepšení bezpečnostní situace v průběhu roku 2012 je většina obyvatel země stále v kritické situaci.

Lékaři bez hranic působí v Somálsku na řadě míst včetně Mogadiša už od počátku devadesátých let. Ovšem po sérii bezpečnostních incidentů a kvůli únosu našich spolupracovnic Blancy Thiebaut a Montserrat Serry, které byly až do července 2013 zadržovány právě v Somálsku, jsme byli nuceni zastavit otevírání nových neemergentních projektů v zemi a omezit velkou část aktivit v hlavním městě Mogadišu.

I přes nucené stažení z  některých čtvrtí Mogadiša a  špatnou bezpečnostní situaci zásadně omezující možnost pohybu po městě jsme v roce 2012 pokračovali ve zdravotnické pomoci místním i vysídleným obyvatelům, kterých se do města uchýlilo odhadem kolem 370.000. Současnou situací jsou nejvíce ohroženy malé děti, a proto se zaměřujeme především na život zachraňující a preventivní pediatrické služby. Ve městě provozujeme dětskou nemocnici včetně speciálního terapeutického výživového programu a izolační jednotky pro děti se spalničkami a akutním průjmem. Kromě toho jsme také v roce 2012 provozovali dvě mobilní kliniky, které prováděly očkování a vyšetřovaly pacienty mezi vysídlenými obyvateli a identifikované vážné případy svážely zpět do nemocnice.

Do výživového terapeutického programu jsme v  průběhu roku přijali 6.312 dětí a dalších 946 jsme léčili na lůžkovém oddělení. Přes tisíc dětí jsme léčili na spalničky a  průjmová onemocnění a dalších 610 jsme na pediatrickém oddělení léčili s jinými nemocemi a  úrazy. Naše mobilní pediatrické kliniky vyšetřily celkem 1.434 dětí a další tisíce jich očkovaly.