Projekt: Syrští uprchlíci

Místo:Sever a východ Libanonu
Částka: 8.000.000 Kč

Válečný konflikt mezi syrskou vládou a ozbrojenou opozicí vyprovokoval mohutný exodus Syřanů za hranice, kde hledají lepší životní podmínky a bezpečí. Avšak i v sousedních zemích žijí Syřané často v choulostivých podmínkách a bez přístupu k humanitární pomoci a zdravotní péči. Kromě pomoci v samotné Sýrii, kde provozujeme několik nemocnic, materiálně podporujeme další zdravotnická zařízení a školíme místní dobrovolníky, se proto soustředíme také na pomoc uprchlíkům v okolních zemích, v Turecku, Jordánsku, Iráku a zejména v Libanonu.

Na konci roku 2012 bylo v Libanonu kolem 200.000 syrských uprchlíků, z nichž velká část stále neměla kvůli zdlouhavému registračnímu procesu přístup k potřebné zdravotní péči. Mnozí z nich přitom žijí v přeplněných místnostech a nevyhovujících chátrajících či rozestavěných budovách, garážích či ve starých školách a nemohou si dovolit platit za zdravotní péči. Libanonské organizace i mnozí jednotlivci z řad místních komunit vyvinuli obrovské úsilí při pomoci uprchlíkům, ale jejich kapacity jsou již vyčerpány. V červenci navíc libanonská vláda oznámila, že kvůli nedostatku finančních zdrojů je nucena zastavit financování zdravotní péče pro uprchlíky, což situaci ještě dále zhoršilo.

Týmy Lékařů bez hranic přítomné v Libanonu v reakci na to výrazně rozšířily své aktivity, především základní zdravotní péči a psychologickou pomoc těžce traumatizovaným pacientům. V údolí Bekaa na hranici se Sýrií pracovaly naše týmy v šesti zdravotnických zařízeních, kde poskytly téměř 15.000 zdravotnických a 650 psychologických konzultací a léčily přes 500 chronicky nemocných pacientů. V zimě zde pak uskutečnily distribuci materiální pomoci, při níž přes 2.300 rodin obdrželo deky a palivo na topení, hygienické balíčky, základní kuchyňské vybavení, dětské mléko a plenky.

V Tripolisu naše týmy působily ve dvou městských nemocnicích, kde v roce 2012 poskytly zdravotnické služby více než 5.330 pacientům, z toho 600 chronicky nemocným. Dalších 990 lidí získalo přístup k psychologické pomoci. Lékaři bez hranic rovněž školili místní zdravotnický personál a poskytovali zdravotní péči nejvíce zranitelným skupinám z řad místního obyvatelstva.

Na konci roku 2012 jsme uskutečnili průzkum, který odhalil, že 63% neregistrovaných uprchlíků nemá stále žádný přístup k jakékoli pomoci. Výsledky studie byly zveřejněny v dokumentu Utrpení mimo válečnou oblast / Misery Beyond the War Zone.