Projekt: Zkvalitňování léčby HIV/AIDS

Místo: Douala
Částka: 1.306.667 Kč

Pandemie HIV v  Kamerunu zasahuje více než 4% dospělé populace. Podle odhadů z roku 2009 léčbu potřebuje kolem 250.000 lidí, z toho 90.000 antiretrovirovou.

V projektu Atar v  Douale se Lékaři bez hranic soustředí na zkvalitňování léčby v  první linii a  širší zpřístupnění testu založeného na měření hladiny virové nálože. Při něm se zjišťuje, jak pacient reaguje na aktuální léčbu, a je tak možné včas odhalit její nedostatečnou účinnost a pacienty převést na léčbu v druhé linii. V roce 2012 jsme zajišťovali léky pro zhruba 5 000 pacientů s HIV, z toho pro více než 200 pacientů v druhé linii. Poskytli jsme také téměř 2.000 testů virové nálože, které odhalily rezistenci na základní léky u 89 pacientů.

Kromě toho také poskytujeme pacientům psychosociální podporu a  snažíme se podpořit implementaci a  financování modernějších protokolů, podle nichž bude možné zpřístupnit většímu počtu pacientů účinnější prvoliniovou léčbu HIV založenou na léku tenofoviru (TDF), stejně jako zajistit rychlejší odhalení rezistentních forem nemoci. V tomto směru znamenal rok 2012 pokrok, když národní směrnice pro léčbu HIV byly revidovány, takže nyní již umožňují léčbu pomocí TDF a počítají s nasazováním testu virové nálože.

Projekt probíhá ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví, jehož zdravotnickému personálu Lékaři bez hranic poskytují školení. V roce 2012 začalo navíc ministerstvo projekt postupně přebírat.