Projekt: Podpora súdánských uprchlíků

Místo: Státy Jednota a Horní Nil
Částka: 5.300.640 Kč

Od roku 2011, kdy se v  súdánských státech Jižní Kordofán a Modrý Nil nanovo rozhořel občanský konflikt, utekly do odlehlých a těžce přístupných oblastí sousedního Jižního Súdánu desítky tisíc uprchlíků. Stát, který vznikl teprve před dvěma lety a postupně buduje své instituce, tak kromě následků předešlého vleklého konfliktu, zanedbané infrastruktury a celého zdravotnického systému stejně jako vlastních mezietnických konfliktů musí snášet jednu z nejvážnějších uprchlických krizí dneška.

Oblast na severu Jižního Súdánu (státy Jednota a  Horní Nil), kam přes hranice utíkají lidé před nevybíravým vzdušným bombardováním, je téměř neobyvatelná, v období sucha zde panuje nedostatek vody, zatímco v  období dešťů se území proměňuje v rozsáhlé záplavové pláně a je dostupné pouze letecky. Desítky tisíc uprchlíků jsou tak zcela závislé na pomoci humanitárních organizací. Právě ta ale v první polovině roku 2012 selhala, což vedlo k dramatickému zvýšení nemocnosti a úmrtnosti ve zdejších uprchlických táborech.

Pro Lékaře bez hranic představuje krizová pomoc uprchlíkům na severu jeden z největších zásahů toho roku vůbec. Např. ve čtyřech uprchlických táborech okresu Maban hostících přes 110.000 uprchlíků vybudovaly naše týmy 3 polní nemocnice a 7 klinik, v nichž jsme poskytovali až 8.000 zdravotnických vyšetření týdně. Nejčastěji jsme ošetřovali lidi vyčerpané několikatýdenním pochodem do bezpečí, léčili podvýživu, kožní infekce a infekce dýchacího traktu či průjmy. Kromě toho jsme se také starali o vzácné vodní zdroje a zajišťovali dodávky pitné vody. Extrémní červencovou úmrtnost v táborech dvojnásobně přesahující práh krizové situace se nám díky tomu podařilo do září snížit pod kritickou úroveň.