Projekt: Zdravotnictví postižené dlouholetým konfliktem

Místo: Provincie Kirkúk, Hawíja
Částka: 4.000.000 Kč

Ekonomické sankce proti Iráku, válka a násilí způsobily v posledních desetiletích značné zhoršení úrovně zdravotního systému v zemi. Přestože poslední 2-3 roky panuje v zemi relativní klid, politická stabilita stále není zaručena. Životní úroveň a ukazatele zdravotního stavu obyvatel velmi ohrožuje mimo jiné nedostatečný přístup k pitné vodě, zhoršující se stav kanalizace a nakládání s odpady. Na vzestupu jsou také nepřenosné nemoci, především kardiovaskulární onemocnění, které se stávají hlavní příčinou úmrtí. Lékaři bez hranic působí v Iráku na řadě míst, mj. v provincii Kirkúk.

Kirkúk je fakticky stále konfliktní oblastí, což vážně omezuje zdravotnické služby. Zdravotnická zařízení v oblasti sice fungují, ale trápí je zásadní nedostatek vzdělaného a specializovaného personálu. Podle iráckého ministerstva zdravotnictví byly během konfliktu zabity tisíce zdravotníků a mnoho dalších uprchlo ze země. Především venkovské oblasti jsou tak zcela odříznuté od zdravotní péče. Lékaři bez hranic proto rozšířili své aktivity a přispívají tak ke zvyšování úrovně zdravotní péče.

Podpora nemocnice v  Hawíji, která slouží půl milionu lidí žijících v oblasti, začala v lednu 2010, kdy zde Lékaři bez hranic zahájili chirurgické aktivity. V nemocnici začali působit 2  anesteziologové a 1 chirurg Lékařů bez hranic, kteří pomáhají zajistit nepřetržitý provoz nemocnice. Tým provádí měsíčně kolem 300 chirurgických zákroků. Na celém oddělení bylo v roce 2012 ošetřeno 4.509 pacientů, většinou pod celkovou anestezií. Dvě třetiny pacientů tvořily ženy a mezi nejčastější zákroky patřily císařské řezy, kýly a apendektomie.

V nemocnici podporujeme také pohotovostní oddělení, kde jsou nejčastěji ošetřováni lidé po dopravních nehodách, se zlomeninami a jinými zraněními, pacienti trpící dušností, horečkou či pacienti s chronickými onemocněními, např. cukrovkou a vysokým tlakem. Kromě toho podporujeme také dvě další zdravotnická zařízení, aby se zvýšila dostupnost základní zdravotní péče a zlepšil systém převozu pacientů do nemocnice, a školíme personál ministerstva zdravotnictví.