Projekt: Zdecimovaná nemocniční péče v Léogâne 

Místo: Léogâne
Částka: 1.000.000 Kč

Rekonstrukce země po katastrofálním zemětřesení z  ledna 2010 probíhá jen velmi pomalu. Zpoždění ve finanční pomoci a jednotlivých projektech způsobuje, že i rekonstrukce zdravotnického systému je daleko od dokončení. Ani před země- třesením přitom nedokázal haitský zdravotnický systém pokrýt potřeby obyvatel. Lékaři bez hranic tak i nadále pokračují ve zdravotnické pomoci, aby pomohli zacelit největší mezery ve zdejším zdravotnictví. Na Haiti v současnosti provozujeme 4 nemocnice s celkovou kapacitou přes 500 lůžek a naše týmy zasahují i při stále nových a nových výskytech cholery, která na Haiti přišla po zemětřesení.

Jednou z nemocnic, které Lékaři bez hranic na Haiti zbudovali, je i 160lůžková nemocnice Chatuley v Léogâne. V lednu 2010 tu Lékaři bez hranic nejprve zřídili provizorní polní nemocnici, kterou později nahradilo kontejnerové zdravotnicko-chirurgické centrum zajišťující pohotovostní péči pro 190 tisíc obyvatel města a dalších 130 tisíc lidí z jeho okolí. Program se zaměřil na urgentní chirurgickou péči, péči o děti do 5 let a gynekologickou péči. Kromě chirurgického oddělení a porodnice zde Lékaři bez hranic provozují ambulantní centrum, které poskytuje základní péči ženám a dětem do 5 let, centrum pro léčbu cholery, laboratoř, fyzioterapii a psychologické služby. Nemocnice Chatuley je jediným zdravotnickým zařízením v celém regionu, které poskytuje nepřetržité bezplatné služby pro akutní stavy.

V roce 2012 jsme v  nemocnici hospitalizovali 12.582 pacientů, asistovali jsme u  6.623 porodů a  provedli jsme 2.783 velkých chirurgických zákroků. V  ambulantním centru jsme kromě toho vyšetřili 15.253 pacientů, z  nichž většinu tvořily děti do 5 let, a poskytli jsme 30.114 předporodních konzultací a konzultací k plánovanému rodičovství. V cholerovém centru, které je jediným podobným zařízením v oblasti schopným léčit pacienty s komplikacemi způsobenými cholerou, jsme během roku 2012 léčili 3.490 pacientů.

V roce 2013 se začne připravovat strategie pro předání nemocnice a  souvisejících aktivit haitskému ministerstvu zdravotnictví nebo jinému aktérovi s předpokládaným termínem předání na konci roku 2015.