Projekt: Pomoc obětem sexuálního násilí

Místo: Guatemala City
Částka: 2.000.000 Kč

Guatemala City je považováno za jedno z nejnebezpečnějších měst planety. Justice ani bezpečnostní složky nedokážou zajistit bezpečí a 4 miliony obyvatel metropolitní oblasti žijí ve strachu z násilí. Rozšířené je i sexuálně motivované násilí, zatímco zdravotnické služby pro jeho oběti zaostávají. Lékaři bez hranic zde proto v roce 2008 začali poskytovat bezplatnou zdravotní péči obětem sexuálně motivovaného násilí, zvláště pak ženám a dětem. Na konci roku 2012 jsme program úspěšně předali do rukou ministerstva zdravotnictví, které bude v zajištění potřebných služeb nadále pokračovat.

Lékaři bez hranic poskytovali nepřetržité 24hodinové služby ve třech klinikách v okrajových čtvrtích nejvíce postižených násilím, na pohotovostním oddělení všeobecné nemocnice a také na ministerstvu veřejných věcí, kde se ohlašují sexuálně motivované útoky a kde díky tomu získaly oběti okamžitý pří- stup k potřebným zdravotnickým službám. Kromě toho jsme také poskytovali psychologické konzultace pacientům trpícím akutním posttraumatickým syndromem, úzkostmi a  dalšími symptomy.

Za čtyři roky trvání projektu jsme ošetřili více než 4  000 obětí a  poskytli přes 11 000 následných vyšetření. Za tuto dobu se také podařilo zvýšit poměr pacientek, které vyhledají pomoc v programu během prvních 72 hodin po napadení, ze 17 % na 64 %. Právě snadná dostupnost pomoci a její včasné poskytnutí je přitom zásadní, protože umožňuje nasazení profylaktické léčby pro prevenci sexuálně přenosných onemocnění včetně HIV.

Kromě přímé pomoci obětem násilí jsme se v  uplynulých letech soustředili také na změnu zaběhlých postupů v guatemalském zdravotnictví, aby se oběti mohly dostat dříve k ošet- ření a  léčbě, a  v  souvislosti s  tím jsme již také zaznamenali první pozitivní změny. Oběti sexuálního násilí mohou být nyní léčeny ještě předtím, než zločin ohlásí, a i zdravotníci ve veřejných zařízeních začali nabízet patřičné ošetření. Guatemalské ministerstvo zdravotnictví navíc přijalo národní protokol pro léčbu obětí sexuálního násilí a požádalo Lékaře bez hranic o vyškolení svých pracovníků. V roce 2012 tak Lékaři bez hranic proškolili 450 zdravotníků.

Více o problému městského násilí v Guatemale se dozvíte
na mikrostránce Urban Survivors: www.urbansurvivors.org.