Projekt: Epidemie spalniček

Místo: Provincie Orientale, Dungu
Částka: 2.000.000 Kč

Demokratická republika Kongo, jedna z  největších afrických zemí se 75 miliony obyvatel, je současně jednou ze zemí s největšími zdravotnickými potřebami. Zemi už dlouhá léta sužuje řádění ozbrojených skupin a občanský konflikt, který si vyžá- dal už několik milionů obětí. Většina lidí nemá přístup ke kvalitní zdravotní péči a mnoho zdravotnických zařízení se stěží udržuje v provozu.

V zemi se pravidelně objevují epidemie nakažlivých onemocnění, včetně spalniček. Jedna taková vypukla i na začátku loňského roku v  oblasti Dungu v  provincii Orientale (dříve Haut-Uélé), kde Lékaři bez hranic mají projekt zdravotnické pomoci místním komunitám a vysídleným obyvatelům. V reakci na epidemii jsme okamžitě zahájili krizovou intervenci, během níž jsme naočkovali 37.400 dětí ve věku od 6 měsíců do 15 let s cílem snížit nemocnost a úmrtnost na toto infekční onemocnění a epidemii včas zastavit.