Projekt: Léčba HIV/AIDS a pomoc obětem sexuálního násilí

Místo: Provincie Orientale, Bunia
Částka: 2.000.000 Kč (z grantu MZV ČR)

V Bunii poskytovali Lékaři bez hranic finanční, personální a logistickou podporu dvěma konžským organizacím (SOFEPADI a EPVI), které nabízejí komplexní pomoc obětem sexuálně motivovaného násilí, léčbu pohlavně přenosných chorob, plánované rodičovství a léčbu HIV. Projekt je poslední částí dřívějších rozsáhlých aktivit Lékařů bez hranic ve městě, které jsou postupně předávány do rukou místních úřadů a dalších aktérů.

V průběhu roku 2012 pokračovali Lékaři bez hranic v  posilování kapacit organizace SOFEPADI, provozující centrum Karibuni Wa Mama určené ohroženým ženám a obětem sexuálního násilí, které převzalo část z našich aktivit. SOFEPADI poskytla během této doby pomoc zhruba 9.000 lidí, z toho ve 400 případech se jednalo o oběti sexuálního násilí. Předání této části projektu bylo s koncem roku zcela dokončeno, takže v současnosti pokračuje již jen podpora léčby HIV prostřednictvím ARV terapie, k níž zde mělo v roce 2012 přístup 511 pacientů, včetně 59 dětí.