Projekt: Léčba HIV a tuberkulózy

Místo: Shiselweni
Částka: 2.000.000 Kč

Svazijsko se potýká s epidemií HIV/AIDS a tuberkulózy. Téměř 26% dospělých ve věku od 15 do 49 let je nakaženo HIV. HIV pozitivní jsou i 4 z 10 těhotných žen. Téměř 80% pacientů nakažených tuberkulózou má také HIV. Rozšiřování léčby je přitom ztíženo finanční krizí a vláda má problém se zajištěním financování nákupu potřebných léků a materiálu pro boj s HIV/AIDS.

Oblast Shiselweni na jihu země je nejchudším a nejodlehlejším regionem země. Lékaři bez hranic se zde od roku 2007 zaměřují na poskytování léčby HIV a tuberkulózy co nejblíže k pacientům. V Shiselweni v současnosti funguje 22 venkovských klinik, které zajišťují komplexní léčbu HIV a tuberkulózy co nejblíže komunitám. Díky síti těchto zařízení bylo do programu léčby HIV pomocí antiretrovirových preparátů ke konci roku zařazeno 11 800 lidí a 2 000 nemocných se v nich v průběhu roku léčilo s tuberkulózou. Přes 180 pacientů se léčilo s pomocí speciálních přípravků proti multirezistentní formě tuberkulózy.

V roce 2011 Lékaři bez hranic zaměstnali nové místní zaměstnance poskytující na všech klinikách testy a poradenství přímo v komunitách. Díky nim se podařilo počet testovaných lidí ztrojnásobit až na 2 300 měsíčně. V projektu působilo 16 mezinárodních spolupracovníků a 120 místních zaměstnanců.