Projekt: Zdravotnická pomoc v uprchlickém táboře Dagahaley

Místo: Dadáb
Částka: 1.520.000 Kč

V komplexu uprchlických táborů v Dadábu v Keni žije přes půl milionu uprchlíků ze Somálska a jedná se tak o největší zařízení tohoto typu na světě. Od roku 2009 jsou Lékaři bez hranic jediným poskytovatelem zdravotní péče v táboře Dagahaley, kde v říjnu 2011 žilo téměř 130 000 lidí. Lékaři bez hranic zde zajišťují základní i odbornou zdravotní péči, výživové programy a péči o duševní zdraví.

Zdravotní péče je poskytována prostřednictvím sítě zdravotnických stanovišť a ve 100lůžkové nemocnici (110 dalších je plánováno), která disponuje porodnicí, pediatrií i jednotkou intenzivní péče a slouží jako referenční centrum pro těžké případy v ostatních táborech komplexu v Dadábu. Kromě nemocnice provozují Lékaři bez hranic na místě také terapeutické centrum pro podvyživené děti s kapacitou 200 lůžek.

Situace v táborech byla během roku komplikována suchem a související potravinovou krizí v celém Africkém rohu, která přiměla k útěku další desetitisíce Somálců. Tábor původně zbudovaný pro 90 000 lidí již předtím trpěl chronickou přelidněností a po zesílení uprchlické vlny nebyl schopen zajistit základní služby pro nově přicházející uprchlíky, kteří byli nuceni usazovat se v nevyhovujících podmínkách za hranicemi táborů, kde čekali na registraci. Lékaři bez hranic proto v červenci zahájili další pohotovostní program pro poskytování pomoci nově příchozím uprchlíkům, včetně mobilních klinik a distribuce základních potřeb pro vaření a zbudování přístřeší.

Celkové podmínky ovlivnilo také zhoršení bezpečnostní situace a únos dvou spolupracovnic Lékařů bez hranic v říjnu 2011, po němž byli Lékaři bez hranic stejně jako další aktéři působící v táborech nuceni omezit rozsah poskytované pomoci.

V roce 2011 provedli Lékaři bez hranic v táboře Dagahaley celkem 171 171 vyšetření a ve své nemocnici hospitalizovali 16 185 pacientů. Kromě toho také asistovali u 3 322 porodů a provedli 1 169 chirurgických operací. Ve výživovém středisku bylo hospitalizováno 5 280 těžce podvyživených dětí a dalších 10 827 se léčilo ambulantně. Dalších více než 30 000 lidí, převážně dětí do 5 let a kojících žen, obdrželo speciální výživové doplňky pro prevenci podvýživy.