Projekt: Vysídlení obyvatelé v Turalei

Místo: Turalei, stát Warrap
Částka: 6.600.000 Kč

Republika Jižní Súdán vyhlásila nezávislost teprve v červenci 2011, ale čelí už mnoha krizím. Podle statistik OSN se do Jižního Súdánu ze zahraničí mezi listopadem 2010 a koncem roku 2011 vrátilo okolo 350 000 lidí. Dalších 300 000 lidí bylo vysídleno v důsledku násilí.

Lékaři bez hranic působí ve většině svazových států Jižního Súdánu a v oblasti Abyei. Poskytují široké spektrum zdravotnických služeb od péče o matku a dítě a léčby podvýživy přes chirurgické zákroky až po léčbu tuberkulózy, malárie a kala azar.

I když se zásobování potravinami ve srovnání s rokem 2010 zlepšilo, 1,4 milionu obyvatel Jižního Súdánu stále během každoročního „hladového období“ potřebuje potravinovou pomoc. Ke zhoršení situace navíc přispělo vysídlování, návrat lidí ze Súdánu a prudký růst cen potravin.

V květnu začala jedna z nejvážnějších krizí v zemi, když z oblasti Abyei uteklo před ozbrojeným konfliktem veškeré obyvatelstvo čítající kolem 110 000 lidí. V reakci na to zahájili Lékaři bez hranic během několika dní v oblasti Turalei krizový zdravotnický projekt zaměřující se na poskytování primární zdravotní péče vysídlené populaci se zvláštním zřetelem na děti mladší pěti let a na zajištění předporodní péče. V sedmi lokalitách provozovali síť mobilních klinik a ve městě Turalei otevřeli v místní nemocnici 20lůžkové oddělení pro léčbu podvyživených dětí.

V oblasti Turalei bylo celkem ošetřeno 4 758 pacientů, přes polovinu z nich tvořily děti mladší pěti let. Lékaři bez hranic také léčili pacienty s malárií a mezi vysídlenými lidmi, kteří museli narychlo utéci bez svého majetku a základního vybavení, distribuovali např. plastové plachty na zbudování přístřešků, moskytiéry či mýdlo. V říjnu 2011 se situace stabilizovala, většina vysídlené populace se přesunula zpět na sever směrem k Abyei a krizový zásah byl ukončen.