Projekt: Nemocniční péče a boj s epidemií cholery 

Místo: Léogâne
Částka: 2.500.000 Kč

V lednu 2010 zasáhlo Haiti katastrofální zemětřesení, které si vyžádalo statisíce mrtvých, zraněných a vysídlených. Lékaři bez hranic v zemi okamžitě po katastrofě zahájili masivní intervenci, během níž ošetřili statisíce pacientů. K následkům lednového zemětřesení se v říjnu roku 2010 přidala i epidemie cholery, kterou se dodnes nepodařilo potlačit. Během epidemie, která si vyžádala přes 7 000 obětí, onemocnělo přes půl milionu lidí. Lékaři bez hranic rozšířili své aktivity a během epidemie léčili v 50 cholerových centrech po celé zemi přes 170 000 nakažených.

Vzhledem k tomu, že zdravotnické potřeby v zemi zůstávají i nadále enormní, pokračovali Lékaři bez hranic v pomoci i v roce 2011. Prostřednictvím několika nemocnic a center v hlavním městě Port-au-Prince a ve městě Léogâne poskytovali základní zdravotní péči, včetně péče o matku a dítě či léčby traumat.

Jednou z nových nemocnic, které Lékaři bez hranic na Haiti zbudovali a provozují, je i nemocnice Chatuley ve městě Léogâne. 160lůžková kontejnerová nemocnice nahradila v říjnu 2010 provizorní stanovou nemocnici vybudovanou v troskách města a nyní zajišťuje především úrazovou a porodní chirurgii pro 190.000 obyvatel města. Součástí nemocnice je i specializovaná jednotka na léčbu cholery.

V roce 2011 hospitalizovali Lékaři bez hranic v nemocnici 10.918 pacientů, na svět přivedli 5.155 dětí a provedli zde mj. 3.663 velkých chirurgických zákroků, 16.551 předporodních a 3.917 poporodních vyšetření.

Následky zemětřesení jsou v zemi dodnes patrné. I po dvou letech žije téměř půl milionu Haiťanů v provizorních a sanitárně neuspokojivých podmínkách, které neumožňují zcela potlačit stále probíhající epidemii cholery. Stejně tak zdravotnictví jako celek není stále schopno zajistit dostupnost základních zdravotnických služeb pro všechny obyvatele a bude potřebovat i nadále velké investice.