Projekt: Oběti sexuálního násilí

Místo: Bunia
Částka: 2.000.000 Kč (z grantu MZV ČR)

Koloběh násilí a válek pustošící zemi od roku 1996 má na svědomí více než 3 miliony lidských životů a obrovské množství vnitřně vysídlených osob. Lékaři bez hranic působí v D. R. Kongo na řadě míst a zdejší mise patří vůbec k největším. Od roku 2003 působí také ve městě Bunia v oblasti Ituri (provincie Orientale), která patří mezi nejvíce zasažené těmito dlouhými a brutálními konflikty.

V letech 2003-2006 byli Lékaři bez hranic v Bunii přímými svědky mnoha ozbrojených aktivit i jejich dopadu na civilní obyvatelstvo, včetně využívání sexuálního násilí jako válečné zbraně namířené k zastrašování lidí a jeho dalšího rozšíření v celé společnosti. Vzhledem k relativnímu zklidnění situace v posledních letech a přesunu bojů do jiných oblastí Lékaři bez hranic postupně předávají své zdravotnické aktivity v oblasti místním partnerům. Mezi poslední zachované aktivity patří poskytování zdravotnické a psychologické pomoci obětem sexuálního násilí, léčba sexuálně přenosných nemocí a léčba HIV pozitivních dětí mladších 15 let.

Lékaři bez hranic v roce 2011 pokračovali v postupném předávání projektu na pomoc obětem sexuálního násilí místní organizaci Sofepadi, včetně aktivit v nově otevřeném centru Karibuni Wa Mama, které ohroženým ženám a obětem sexuálního násilí nabízí komplexní zdravotnickou, psychologickou a poradenskou pomoc. Jen v prvních šesti měsících loňského roku pomohl projekt 288 obětem sexuálního násilí a 3 719 pacientům se sexuálně přenosnými nemocemi. Lékaři bez hranic se zde v loňském roce zaměřovali především na posilování kapacit organizace Sofepadi, včetně školení personálu a implementace potřebných nástrojů, a na udržení kvality poskytované péče.