Projekt: Zpřístupňování zdravotní péče

Místo: Abyei
Částka: 1.275.000 Kč

Zdravotnické potřeby súdánských obyvatel jsou značné i díky špatné bezpečnostní situaci a administrativním překážkám brzdícím snahy doručit pomoc těm nejzranitelnějším. Obzvláště špatný přístup ke zdravotní péči je v Jižním Súdánu, který se letos osamostatnil. Lékaři bez hranic v Súdánu v roce 2010 reagovali hned na několik krizových situací, včetně největší epidemie kala azar za posledních osm let a ošetřování obětí násilí v Dárfúru.

Ačkoli byla před 5 lety podepsána mírová dohoda mezi vládou v Chartúmu a jihosúdánskými rebely, která ukončila brutální 22letou občanskou válku a umožnila osamostatnění Jižního Súdánu v roce 2011, násilné střety zcela neustaly. Po desetiletích násilí a nestability je navíc zdravotnický systém v Jižním Súdánu velmi chatrný a většina obyvatel nemá přístup ke zdravotní péči. Nestabilita, násilí a velké přesuny obyvatelstva usnadňují šíření různých nemocí, včetně průjmových a respiračních onemocnění, malárie, spavé nemoci, kala azar či střevních parazitů, které jsou tak častou příčinou úmrtí.

Lékaři bez hranic působí celkem v osmi státech Jižního Súdánu a v teritoriu Abyei. V roce 2010 zde uskutečnili 588.000 zdravotnických konzultací, poskytli prenatální péči pro 96.000 těhotných žen a léčili 25.900 pacientů s podvýživou. V oblasti Abyei a kolem města Agok se Lékaři bez hranic prostřednictvím svých nemocnic a mobilních klinik zaměřují na poskytování primární a sekundární zdravotní péče izolovaným populacím, ošetřují oběti násilí, léčí tuberkulózu i dětskou podvýživu a zajišťují péči o matku a dítě. V roce 2010 zde provedli téměř 50.000 ambulantních vyšetření, hospitalizovali přes 1.400 lidí, asistovali u 748 porodů a do intenzivní léčby přijali 685 vážně podvyživených dětí.