Projekt: Zdravotnická a humanitární pomoc po povodních

Místo: Pákistán
Částka: 17.777 Kč

V rámci krizové pomoci po katastrofálních povodních v Pákistánu Lékaři bez hranic využili také dary v celkové hodnotě 17.777 Kč, které dárci věnovali s výslovným přáním, aby byly využity pro pomoc v Pákistánu. Záplavy v Pákistánu v létě loňského roku postihly kolem 14 milionů lidí a Lékaři bez hranic okamžitě začali poskytovat v několika provinciích země krizovou zdravotnickou a humanitární pomoc, včetně zásobování pitnou vodou.