Projekt: Zdravotnická pomoc v uprchlickém táboře Dagahaley

Místo: Dadáb
Částka: 1.900.000 Kč z grantu MZV ČR

Uprchlické tábory v Dadábu na východě Keni, kde somálští uprchlíci hledají útočiště již 20 let, jsou přeplněné k prasknutí. Původně zbudované pro 90.000 lidí v roce 2010 hostily již přes 300.000 lidí a další tisíce uprchlíků, kteří se již do táborů nevešli, se musely usazovat v poušti za jejich hranicemi, bez zázemí a dostatečné pomoci. V roce 2011 pak počet obyvatel táborů začal růst ještě rychleji a v polovině roku se přiblížil hranici 400.000. Do konce roku 2011 se pak očekává nárůst až na úroveň půl milionu obyvatel.

Uprchlický komplex v Dadábu je tvořen tábory Hagadera, Ifo a Dagahaley. Právě v táboře Dagahaley jsou Lékaři bez hranic od roku 2009 jediným poskytovatelem zdravotní péče pro jeho 113.000 obyvatel. Lékaři bez hranic se soustředí na poskytování primární a sekundární zdravotní péče uprchlíkům, hostitelské komunitě i neregistrovaným uprchlíkům mimo hranice tábora, péči o matku a dítě, léčbu podvýživy, psychologickou pomoc, zdravotnickou osvětu a zkvalitňování hygienických podmínek.

V roce 2010 zde Lékaři bez hranic provozovali 110lůžkovou nemocnici a 4 zdravotnická stanoviště rozmístěná po táboře, jejichž prostřednictvím zdravotnické týmy vykonaly přes 116.000 konzultací a do nemocnice přijaly celkem 9.608 lidí, z toho 3.236 dětí mladších 5 let. Ve výživovém centru přijali Lékaři bez hranic do intenzivní léčby 874 vážně podvyživených dětí, zatímco dalších 2.721 se léčilo ambulantně a 56.841 bylo zařazeno do preventivního programu distribuce potravinových doplňků.

V červenci pak Lékaři bez hranic podepsali dohodu s UNHCR, že budou zajišťovat zdravotnickou péči i v nově budovaném táboře Ifo 2 s kapacitou 80.000 obyvatel. Ačkoli sem první uprchlíci měli být přemístěni v listopadu 2010, tábor až do poloviny roku 2011 navzdory kritické situaci nebyl kvůli neshodě mezi keňskou vládou, místními komunitami a UNHCR otevřen a zůstal prázdný. V létě 2011 se pak situace v Dadábu dostala do centra pozornosti v souvislosti s dlouhodobým suchem v oblasti Afrického rohu a dramatickým rozšířením podvýživy v sousedním Somálsku a mezi přicházejícími uprchlíky.