Chirurgové Jan Trachta a Paul McMaster několik dní po zemětřesení na Haiti, Port-au-Prince, leden 2010.

Projekt: Krizová pomoc po zemětřesení a epidemie cholery

Místo: Léogâne
Částka:  3.705.000 Kč z příspěvků od soukromých dárců & 4.000.000 Kč z grantu Hlavního města Prahy

12. ledna 2010 zasáhlo ostrovní stát Haiti katastrofální zemětřesení, které si vyžádalo 222.000 obětí a nechalo za sebou přes 300.000 zraněných, 1,5 milionu lidí bez přístřeší a obrovské zdravotnické potřeby. Lékaři bez hranic okamžitě zmobilizovali své kapacity a zorganizovali nejrozsáhlejší krizový zásah ve své dosavadní 40leté historii. O 10 měsíců později pak obyvatelé Haiti i Lékaři bez hranic čelili další výzvě: epidemii cholery, která během několika měsíců postihla na 180.000 lidí.

Lékaři bez hranic působili na Haiti již před zemětřesením a podstatná část jejich zařízení byla při zemětřesení zničena. Bohužel zahynulo také 12 místních spolupracovníků organizace, další pak přišli o své domovy a rodiny. Okamžitě po katastrofě se u zničených zdravotnických zařízení začali shromažďovat vážně zranění, jimž zdravotníci s podporou řady dobrovolníků začali ihned poskytovat první pomoc, provádět akutní chirurgické operace a budovat provizorní nemocnice pod širým nebem. Během několika hodin byli na Haiti letecky vysláni další spolupracovníci z celého světa (včetně ČR).

V průběhu následujících měsíců se zásahu na Haiti zúčastnily stovky zahraničních dobrovolníků a tisíce místních zaměstnanců, kteří pracovali v 26 nemocnicích a 4 mobilních klinikách. Od 12. ledna do 31. října ošetřily týmy více než 358.000 lidí a provedly přes 16.500 chirurgických operací. Lékaři bez hranic rovněž poskytovali specializovanou péči, od psychologické pomoci pro desetitisíce obětí, přes porodnické služby (více než 15.000 porodů v roce 2010) až po léčbu popálenin či fyzioterapii pro lidi, kteří přišli při zemětřesení o končetiny. Během týdnů a měsíců vystavěli Lékaři bez hranic několik nemocnic. Jednou z nich je i kontejnerová nemocnice ve městě Léogane, která je ústřední úrazovou nemocnicí pro široké okolí a na jejímž financování se kromě pomoci v Port-au-Prince podílely také příspěvky dárců z ČR. Lékaři bez hranic kromě toho rozdali přes 45.000 stanů a 85.000 humanitárních balíčků, stavěli latríny, sprchy a distribuovali pitnou vodu.

V říjnu 2010 pak propukla epidemie cholery, která v celé zemi postihla 180.000 lidí, z nichž Lékaři bez hranic léčili více než polovinu. Zdravotnické týmy organizace během několika týdnů vytvořily kapacitu 4.000 lůžek v 47 zařízeních po celé zemi a dopravily na místo 1.000 tun potřebného zdravotnického materiálu.

Epidemie cholery ukázala, že v pomoci obyvatelům Haiti je třeba pokračovat. Lékaři bez hranic tu zůstávají i nadále a své aktivity přizpůsobují dlouhodobým potřebám.