Projekt: Pomoc obětem násilí a léčba spavé nemoci

Místo: Haut-Uélé
Částka: 1.250.000 Kč

Východ Demokratické republiky Kongo už více než 10 let sužuje ozbrojený konflikt, jehož následky dopadají především na civilní obyvatelstvo. Ozbrojenci vyhání lidi z vesnic, rabují a vypalují a jako válečnou zbraň používají systematické znásilňování. I v roce 2010 tak musely tisíce lidí uprchnout ze svých domovů. Zdravotnický systém v zemi je už dlouhá desetiletí zanedbaný, mateřská a dětská úmrtnost je vysoká, zatímco průměrná délka života je podle WHO nejnižší na světě.

Zdravotnické týmy Lékařů bez hranic poskytují v několika provinciích země všeobecnou i specializovanou zdravotní péči v nemocnicích, zdravotnických centrech i v mobilních klinikách. V roce 2010 v nich poskytly přes 1,2 milionu konzultací, provedly více než 10.000 chirurgických zákroků a asistovaly u 19.200 porodů. Lékaři bez hranic také léčí HIV/AIDS, tuberkulózu, choleru, krvácivé horečky, spalničky, malárii či spavou nemoc, provádějí očkovací kampaně, vedou pediatrické a výživové programy, poskytují psychologickou pomoc i specializovanou pomoc obětem znásilnění.

Mezi regiony nejhůře postižené násilím a nestabilitou, jakož i výskytem spavé nemoci jsou provincie Haut Uélé a Bas-Uélé. Počet vysídlených obyvatel zde přesahuje 264 000 a dostupnost zdravotní péče je všeobecně velmi omezená kvůli obtížnému cestování a nedostatku zdravotníků i léků. Lékaři bez hranic zde poskytují krizovou zdravotnickou pomoc už přes 10 let: zajišťují primární i sekundární zdravotní péči včetně léčby smrtelné spavé nemoci (v roce 2010 léčili 829 pacientů), pomáhají lidem vyhnaným z jejich vesnic a také obětem sexuálního násilí (v roce 2010 poskytli zde a v sousedním Severním a Jižním Kivu pomoc více než 6.000 obětí sexuálního násilí). V oblasti kolem měst Dungu, Doruma a Dingila jsou Lékaři bez hranic jedinou zdravotnickou organizací zajišťující široký rozsah zdravotnických služeb.