Projekt: Nemocnice Bon Marché

Místo: Bunia
Částka: 2.500.000 z grantu MZV ČR

Na východě Demokratické republiky Kongo působí Lékaři bez hranic již od roku 2003. V letech 2003 až 2006 byli obyvatelé oblasti Ituri soustavně vystavováni extrémnímu násilí ze strany různých ozbrojených milicí. Situace se zlepšila koncem roku 2006, kdy byl zahájen mírový proces. V důsledku tohoto zlepšení a také na přání vlády posílit kapacitu vládních zdravotnických zařízení byl v roce 2007 zahájen proces postupného předávání zdravotnických aktivit do správy ministerstva zdravotnictví. Avšak rozpoutání nových nepokojů v Severním Kivu v srpnu 2008 a přesuny milicí v Ituri měly za následek narušení bezpečnosti a s tím související rozsáhlou vlnu vysídlování obyvatelstva po celé oblasti Ituri, což vedlo k prodloužení procesu předávání projektu.

Podobně jako téměř v celé provincii Ituri ani v Bunii prakticky neexistuje sekundární zdravotní péče. Nemocnice Bon Marché je zařízení urgentní zdravotnické pomoci pod výhradním vedením Lékařů bez hranic a v oblasti Ituri funguje jako referenční zařízení pro komplikované případy. Lékaři bez hranic průběžně přizpůsobují svou práci aktuálnímu humanitárnímu dění a reagují na propukající epidemie. Lékaři bez hranic se zaměřují na zdravotní problémy ženské populace (zdraví žen a rodiny, včetně předporodní péče, léčby obětí sexuálního násilí a problému porodnické píštěle) a dětí (ambulantní vyšetření, hospitalizace, včetně intenzivní péče, léčby podvýživy a léčby HIV/AIDS). Primární cílovou skupinou je zhruba 210.000 obyvatel zdravotnické zóny Bunia a lidé vysídlení v důsledku probíhajícího konfliktu.