Jaké je riziko, že se ebola dostane do České republiky a začne se tu šířit? Co dělají Lékaři bez hranic na ochranu svých spolupracovníků bojujících s ebolou v postižených zemích a vracejících se domů?

Mohu se nakazit ebolou?

Riziko nákazy ebolou je nízké, a to i v průběhu epidemie. Virus eboly je přenášen pouze infikovanými pacienty, a to pouze v případě, že dojde ke kontaktu s jejich tělesnými tekutinami (krev, zvratky, sliny). Virus se nepřenáší vzduchem. Riziko nákazy na ulici nebo ve veřejné dopravě je například ve srovnání s chřipkou minimální. Infikovaní nejsou pro své okolí nakažliví v momentu, kdy se nakazí. Do té doby, než se u nakažené osoby projeví horečka nebo jiné příznaky (například průjem nebo zvracení), riziko nákazy nehrozí.

Ti, u kterých je riziko nákazy nejvyšší, jsou příbuzní pacienta a personál, který o něj pečuje, protože jsou s pacientem v těsném kontaktu během léčby.

Měli bychom se v České republice bát epidemie eboly?

Ne. Jelikož máme fungující zdravotnický systém a fungující orgány veřejné správy, tak každý případ nákazy ebolou v České republice bude okamžitě odhalen a dotyčná osoba bude ihned umístěna do izolace a léčena. Díky kvalitě naší zdravotní péče jsou šance na vyléčení velmi vysoké. Osoby s podezřením na nákazu budou bedlivě sledovány. Epidemie tudíž bude poražena v samotném zárodku.

Několik nedávných případů podezření na nákazu v ČR (u žádného se nakonec nemoc nepotvrdila) a okamžitá reakce dotčených orgánů ukazují, že preventivní opatření přijatá v ČR fungují.

To, že se nyní epidemie eboly v západní Africe rozšířila tak rychle a v takovém rozsahu, je důsledek slabého a špatně fungujícího systému zdravotní péče a veřejné správy a nedostatečné mezinárodní reakce. Velká část nakažených se nikdy nedostala do izolace a k léčbě a tak šířila nákazu dál. To u nás nehrozí.

Jaká opatření jsou zavedena pro spolupracovníky Lékařů bez hranic, kteří se vrací ze země postižené ebolou?

V zemích zasažených ebolou působí dva čeští spolupracovníci, pro něž samozřejmě platí to, co pro ostatní. Všichni naši spolupracovníci jsou v průběhu pobytu na místě stejně pod lékařským dohledem a z projektu mohou běžnou leteckou linkou odcestovat pouze tehdy, pokud nevykazují žádné symptomy. Pod dohledem jsou i po svém návratu. Jakkoli nulové riziko neexistuje, v našich projektech máme nastavena velmi přísná opatření, která riziko nakažení minimalizují. Navíc vzhledem k tomu, že se jedná o zkušené profesionály pracující v ebolových projektech, jsou všichni perfektně informováni o riziku nákazy a o všech potřebných postupech v případě jakéhokoli podezření.

Od začátku epidemie eboly se do Evropy vrátilo už několik set našich spolupracovníků. Bezpečnostní opatření musela být aktivována pouze jednou, a to v případě jednoho spolupracovníka, který se vrátil do Belgie s vysokou horečkou, která ovšem s ebolou nesouvisela.

Mezi mnoha sty mezinárodních spolupracovníků, kteří v ebolových projektech na západě Afriky od března tohoto roku působili, došlo k nákaze pouze v případě dvou našich kolegyň z Francie a Norska. V obou případech byla nemoc díky našim bezpečnostním opatřením odhalena ještě v místě projektu a obě spolupracovnice byly kontrolovaně a v izolaci evakuovány do specializovaných léčebných zařízení.

Nemůžeme zcela vyloučit riziko, že někdo z našich spolupracovníků se do své země nevrátí s virem eboly. Můžeme ale jasně říci, že takový případ bude okamžitě odhalen a v naší zemi nikdy nezpůsobí epidemii.