Lékaři bez hranic bojují ve svých kampaních proti vysokým cenám léčiv či proti nedostupnosti léků na mnohé z chorob, které trápí naše pacienty.

Najeďte na obrázek dole a prohlédněte si interaktivního průvodce kampaní Access

Třetina obyvatel světa dnes nemá přístup k základním lékům. V nejchudších oblastech Afriky a Asie toto číslo stoupá dokonce na polovinu.

Až příliš často nemohou Lékaři bez hranic léčit pacienty vinou vysokých cen léků nebo proto, že se již potřebné léky nevyrábějí. V některých případech jsou jediné dostupné léky vysoce toxické či neúčinné a nikdo žádné lepší nehledá.

Coby lékařská humanitární organizace považujeme za zásadně nepřijatelné, aby byla dostupnost základních léků stále obtížnější, především léků proti nejrozšířenějším světovým infekčním chorobám.

Lékaři bez hranic se problém snaží řešit třemi způsoby:

Poslechněte si

Česká spolupracovnice Lékařů bez hranic, lékařka Marcela Hornišová, popisuje problém opomíjených nemocí a své zkušenosti z terénu.

Kampaň za lepší dostupnost základních léků (Access Campaign)

Lékaři bez hranic zahájili Access Campaign v roce 1999 jako reakci na rostoucí potřebu kvalitnějších léků, očkování i diagnostických testů a ve snaze zlepšit péči o pacienty.

Konkrétní cíle kampaně jsou:

  • vyvíjet tlak na snižování cen léků, očkování i diagnostických testů podporou výroby cenově dostupnějších generických produktů.
  • bedlivě dohlížet na to, aby ekonomické zájmy farmaceutických firem nepřevažovaly nad potřebami veřejného zdraví.
  • ovlivňovat směřování lékařského výzkumu směrem k nutně potřebným novým lékům, vakcínám a testům, které dosud neexistují nebo které neodpovídají potřebám lidí v rozvojových zemích.
  • vyhledávat, podporovat a monitorovat nové modely financování výzkumu léků, které by odpovídaly spíše lékařským než ekonomickým zájmům a nespoléhaly se na to, že se vývoj zaplatí z přemrštěných cen koncových produktů.

Iniciativa za léky proti opomíjeným nemocem (DNDi)

V roce 2003 se Lékaři bez hranic spojili s dalšími šesti organizacemi z celého světa a založili Iniciativu za léky proti opomíjeným nemocem (DNDi) s cílem vyvíjet nové léky či nové formy stávajících léků pro pacienty trpící nejvíce opomíjenými nakažlivými nemocemi.

Iniciativa DNDi se ujímá projektů, které ostatní nejsou schopni či ochotni realizovat, a pokouší se tak uspokojit opomíjené potřeby pacientů.

Terénní výzkum

Lékaři bez hranic jsou známí především díky své humanitární lékařské práci, kromě toho ale máme za sebou i významnou výzkumnou činnost založenou na terénních zkušenostech s ohroženými skupinami obyvatel.

Stránka MSF Field Research obsahuje archiv vědeckých článků Lékařů bez hranic ve fulltextové podobě se snadným vyhledáváním.

Intenzivnější výzkum

Lékaři bez hranic se zároveň zasazují o intenzivnější výzkum opomíjených nemocí, např. tuberkulózy, malárie, spavé nemoci nebo leishmaniózy (kala azar). K tomu je zapotřebí více finančních prostředků, investice do výzkumu a vývoje v rozvojových zemích a podpora alternativních modelů pro výzkum a vývoj.

Léky, které už se nevyrábějí

Některá léčiva se už přestala vyrábět. Lékaři bez hranic přesvědčují výrobce i vlády, aby našly cesty, jak výrobu nerentabilních, ale z medicínského hlediska nezbytných léků obnovit.

Záruky

Lékaři bez hranic rovněž usilují o to, aby se do zákonů rozvojových zemí dostaly záruky dovolené mezinárodním obchodním právem pro zajištění přístupu k lékům.