Různorodá náplň práce administrátorů se dělí do tří hlavních oblastí: finance, lidské zdroje a administrativa.

Do oblasti financí spadá účetnictví, rozpočtové plánování či kontrola projektu. V oblasti lidských zdrojů je administrátor zodpovědný za řízení všech zaměstnanců projektu, především pak za dodržování místních pracovních a sociálních zákonů, za mzdy i nábor a pracovní postup místních zaměstnanců. Administrátor je rovněž zodpovědný za další administrativní činnosti, např. nájemní a kupní smlouvy, pojištění, pracovní cesty, cestovní a pracovní povolení či povolení k pobytu. Administrátor většinou řídí menší tým spolupracovníků.

Zvláštní požadavky:

 • Ukončené odborné vzdělání a kvalifikace v oboru financí, lidských zdrojů nebo obchodu
 • Minimálně 2 roky relevantní praxe
 • Znalost řízení lidských zdrojů,finanční problematiky, kontrolních mechanismů, účetnictví a  rozpočtování
 • Aktivní znalost MS Excel
 • Možnost účasti na misi v minimální délce 6 až 12 měsíců.
 • Schopnost pracovat a žít v týmu
 • Schopnost vést a školit ostatní
 • Ochota k práci v nestabilním prostředí
 • Flexibilita a schopnost zvládat stres
 • Schopnost práce s omezenými zdroji
 • Zkušenost s pobytem či prací v rozvojových zemích

V současné době hledáme zejména administrátory s dobrou francouzštinou. Uchazeči hovořící pouze anglicky se mohou hlásit rovněž, pokud ale umíte francouzsky na takové úrovni, že to umožní nasazení na frankofonní misi, například v Demokratické republice Kongo, Čadu nebo Středoafrické republice, výrazně se zvýší vaše šance na přijetí. Velmi vítáme také znalost arabštiny.