13. březen 2017

Lékaři bez hranic se zasazují o posílení preventivních programů imunizace a zvětšení rozsahu kampaní zajišťujících nárazové očkování v případě infekcí. Tyto aktivity zdravotničtí a humanitární pracovníci působící v Sýrii dosud považovali za druhořadé.

Proč je tak důležité zaměřit se na očkování dětí v Sýrii?

Válka v Sýrii je hrozná nejen kvůli tomu, že se jedná o násilný konflikt, ale také proto, že ovlivňuje životy lidí v této oblasti i méně nápadným způsobem, o kterém se příliš neví. Vzhledem k tomu, že konflikt eskaloval v roce 2012, drtivá většina dětí narozených v mnoha částech Sýrie není očkovaná. To nás velmi znepokojuje. Kvůli hromadnému vysídlení obyvatelstva se zdravotnické orgány a nevládní organizace na tyto aktivity nemohly zaměřit, ani na ně neměly dostatek prostředků. Některé děti dostaly nanejvýš jednu nebo dvě dávky v izolovaných kampaních. Syrské děti tak nejsou chráněny proti nemocem, kterým lze předcházet – spalničkám, zarděnkám, tetanu nebo zápalu plic.

Před válkou se děti v Sýrii běžně očkovaly. Nyní čelíme poměrně rozšířenému problému, a to zejména v oblastech ovládaných opozicí, kde pracujeme. Informace, které jsme získali sledováním zdravotního stavu vysídlených dětí z oblastí pod nadvládou Islámského státu, ukazují, že nebyly očkovány. Nevíme, jestli se jedná o všeobecný problém. Nemáme přístup do oblastí kontrolovaných vládou Sýrie, navzdory tomu, že jsme o povolení žádali. Podle údajů některých zdravotnických orgánů, které tam působící, očkování v těchto oblastech probíhá.

Kolik případů nákazy těmito nemocemi evidujete? Jak velký je to problém?

Případy, které jsme evidovali, jsme včas ošetřili, i když souhrnná data chybí. EWARN (Systém včasného varování, hlášení na zdravotní úřady) sbírá údaje o případech infekcí v celé zemi (v provinciích Rakka, Idlíb, Aleppo, venkovských oblastech Damašku apod.). Momentálně jich není mnoho, ale vyskytují se. Čelíme riziku, že se spojí všeobecný nedostatek imunizace a masové vysídlení obyvatelstva. Některé z těchto infekcí se přenáší vzduchem. Můžeme se ocitnout v situaci, kdy se infekce bude šířit jako epidemie a nebude ji možné kontrolovat. Během zimy se lidé kvůli chladu raději moc nepřesouvají. Očekáváme, že s příchodem hezkého počasí se lidé pokusí vrátit do svých domovů, kde konflikt ustal. Jedná se o Aleppo či oblasti jako je Al-Bab, které střídavě kontrolují různé strany.

Jaké jsou aktivity Lékařů bez hranic?

Na jedné straně běží v naší nemocnici Al Salamah (okres Azaz, guvernorát Aleppo) rozšířený program imunizace (EPI). Očkujeme jednou týdně, už po dobu několika let. V červenci loňského roku jsme také začali posílat týmy do táborů pro vysídlené obyvatele v severní části s cílem omezit riziko výskytu infekcí. Zaměřujeme se na oblast s odhadovanou populací okolo 200 tisíc lidí, z nichž je 17 % mladších pěti let (to znamená asi 34 tisíc lidi). Je to tříkolový proces. Stále spolupracujeme s dalšími humanitárními organizacemi odpovědnými za provádění očkování, zatímco Lékaři bez hranic poskytují vakcíny, zajišťují údržbu chladícího řetězce prostřednictvím monitorovacího procesu a trénují očkovací týmy. Na druhou stranu jsme v loňském roce jsme zahájili dvě konkrétní očkovací kampaně proti spalničkám. Poslední z nich probíhala v lednu poté, co se potvrdilo sedm případů v táboře Šamarýk (Shamareek). Očkování vedli Lékaři bez hranic a ke kampani se přidala i Světová zdravotnická organizace (WHO) spolu s místními lékařskými organizacemi. Za 12 dní jsme naočkovali 6 540 dětí mladších 15 let. To je 93 % z těch, které jsme chtěli naočkoat. V současné době prozkoumáváme možnosti rozšíření naší činnosti i na jiná místa. Ve třech okresech v severní části Aleppa, kde pracujeme, žije odhadem 143 tisíc dětí mladších pěti let.

Od července 2016 do února 2017 naočkovali Lékaři bez hranic celkem 35 907 dětí mladších pěti let ve čtyřech okresech v severním guvernorátu Aleppo.

S jakými problémy se naše týmy potýkají při očkovacích kampaních?

Občas se setkáváme s odporem obyvatel. Pomoci matkám pochopit výhody těchto preventivních opatření pro jejich děti je práce týmů zaměřených na podporu zdraví. Obvykle nás ale přijímají dobře. Rodiny, kde je několik dětí, které již prošly očkováním, se rychle přidávají a chápou, proč to děláme.

Proč se v Sýrii nezaměřují na očkování i jiné organizace?

Jedná se o programy, které vyžadují hodně o lidských zdrojů a jsou drahé. Také není snadné získat očkovací látky nebo udržet chladící řetězec, aby se nezkazily. To se nám stalo například v Aleppu. Mezi červencem a prosincem 2016 jsme tam nemohli kvůli obléhání dopravit vakcíny. Neměli jsme odborníka, který by zajistil dodržení chladicího řetězce a zaručil kvalitu vakcín.

Co je potřeba udělat?

Jsme přesvědčeni, že WHO i další součásti OSN a zdravotnické organizace by měly usilovat o zvýšení proočkovanosti obyvatelstva. Udělali jsme malé kroky, jako je imunizační program pro děti mladší než jeden rok v provinciích Hamá a Idlíb. Ale to nestačí. Syrské děti si zaslouží větší ochranu před složitou budoucností.

V období od července 2016 do února 2017 naočkovali Lékaři bez hranic celkem 35 907 dětí mladších pěti let ve čtyřech okresech v severním guvernorátu Aleppo v rámci rozšířeného programu imunizace (EPI). Také jsme naočkovali 5 733 žen mezi 15 a 45 lety proti tetanu. Kromě toho Lékaři bez hranic vedou iniciativy pro očkování v několika dalších guvernorátech Sýrie.

 

Zobrazit větší mapu

Příbuzné články a publikace