30. duben 2016

Spojené státy včera zveřejnily vyšetřovací zprávu o útoku na traumacentrum Lékařů bez hranic v afghánském Kundúzu, který se odehrál 3. října 2015. Při útoku přišlo o život 42 lidí, včetně 14 zaměstnanců Lékařů bez hranic. Další desítky lidí byly zraněny.

Lékařům bez hranic byl umožněn přístup ke zprávě teprve včera, v den, kdy byla zveřejněna. Americký generál Joseph Votel je předtím během dvouhodinového briefingu verbálně informoval o hlavních závěrech a doporučeních plynoucích z vyšetřování. Lékaři bez hranic nyní potřebují čas k prostudování americké zprávy, aby zjistili, zda Spojené státy zodpověděly řadu dosud nezodpovězených otázek ohledně útoku na traumacentrum.

Lékaři bez hranic jsou si vědomi snahy americké armády útok vyšetřit. V dnešní době totiž Lékaři bez hranic a další poskytovatelé zdravotní péče na frontových liniích ozbrojených konfliktů neustále zažívají útoky na zdravotnická zařízení, které jednotlivé strany konfliktu nevyšetřují. Nicméně, Lékaři bez hranic neustále zdůrazňují, že se nemohou spokojit jen s vojenským vyšetřováním útoku v Kundúzu. Žádají nezávislé a nestranné vyšetřování Mezinárodní humanitární vyšetřovací komise (International Humanitarian Fact Finding Commission). Jejich žádost ale byla dosud nevyslyšena.

„Dnešní briefing přispívá k přiznání, že šlo o nekontrolovanou vojenskou operaci v hustě obydlené městské oblasti, během níž armáda USA nerespektovala základní pravidla války. Je nepochopitelné, že za okolností popsaných Spojenými státy, nebyl útok odvolán,“ uvedla prezidentka Lékařů bez hranic Meinie Nicolai.

Nemocnice byla v době leteckých útoků plně funkční. Americké vyšetřování potvrdilo, že v areálu nemocnice nebyli žádní ozbrojení bojovníci a ani se z něj nestřílelo.

„Pro posouzení tohoto hrůzného incidentu jako trestuhodného porušení mezinárodního práva, by nemělo být rozhodující, zda se jednalo o záměrný či neúmyslný útok,“ řekla Nicolai. „Dnes, kdy mezinárodní koalice bojují podle různých pravidel v nejrůznějších válkách, ať už v Afghánistánu, Sýrii nebo Jemenu, ozbrojené skupiny nemohou uniknout před svou odpovědností na bitevním poli jen tím, že vyloučí úmysl zaútočit na chráněná zařízení, jako jsou nemocnice.“

Vzhledem k povaze bombardování traumacentra v Kundúzu a opakovaným útokům na zdravotnická zařízení v Afghánistánu je třeba požadovat po všech zúčastněných stranách konfliktu jasné potvrzení, že respektují neutralitu a chráněný status zdravotnického zařízení v této zemi. Lékaři bez hranic potřebují získat tyto nezbytné záruky v Afghánistánu dříve, než se rozhodnou obnovit své zdravotnické aktivity v Kundúzu.

„Do Kundúzu nemůžeme znovu poslat naše týmy – včetně našich kolegů, kteří přežili traumatizující útok – dříve, než získáme rozhodné a jasné ujištění od všech stran afghánského konfliktu, že se tato událost nebude opakovat,“ zdůraznila Nicolai. „Potřebujeme výslovný souhlas od všech stran konfliktu, včetně tamních oficiálních míst a americké armády, že proti zdravotnickému zařízení, personálu, pacientům a sanitkám Lékařů bez hranic nebude použita žádná vojenská intervence ani jiná síla. Také požadujeme ujištění, že pracovníci Lékařů bez hranic budou moci bezpečně poskytovat lékařskou péči jen na základě zdravotních potřeb – bez jakékoli diskriminace a bez ohledu na náboženské vyznání či politickou nebo vojenskou příslušnost. Protože lidé v této oblasti nemají přístup k život zachraňující zdravotní péči; každý den, který uplyne, aniž bychom získali tyto záruky, přispívá k nárůstu počtu úmrtí při útocích.“

Administrativní tresty, které včera uložila americká armáda, jsou zcela neúměrné zničení chráněného zdravotnického zařízení, zabití 42 lidí, zranění desítek dalších a ztrátě přístupu k životně důležité péči pro stotisíce obyvatel. Nepřevzetí plné odpovědnosti vysílá znepokojivý signál všem válčícím stranám a sotva zapůsobí jako odstrašující příklad, který by zamezil budoucímu porušování pravidel války.

Současně se ukázalo, že oběti a jejich rodiny nemají možnost podnikat právní kroky proti americké armádě, ať už v Afghánistánu nebo v USA, a nemohou žádat odškodné za ztrátu života nebo živobytí. To jen umocňuje zkázu, kterou tento útok přinesl.

Poloha nemocnice na ohlášených GPS souřadnicích:

Příbuzné články a publikace