01. únor 2016

Svět v poslední době začal ostražitě sledovat až dosud opomíjený virus Zika. Přehlížených nemocí je však mnohem více. V letošním roce by epidemie mohly vypuknout u několika chorob a je potřeba tyto nemoci sledovat. Lékaři bez hranic vytvořili jejich seznam a zároveň upozorňují na to, jaká opatření je potřeba přijmout.

Bez náležitých investic do prevence a včasné reakce na šíření nemocí hrozí vypuknutí nových epidemií či zhoršení těch stávajících u cholery, malárie, spalniček, meningitidy a skupiny často opomíjených nemocí jako je horečka dengue, virus Zika, ebola či kala azar.

„Víme, že životy tisíců lidí budou tento rok v ohrožení, ačkoliv existují možnosti, jak jejich smrti zabránit,“ říká lékařka Monika Rullová, zdravotní poradkyně Lékařů bez hranic. Epidemie cholery, malárie, spalniček a meningitidy se objevují každý rok, zanechávají za sebou mnoho postižených a mrtvých. To musí přestat. Zároveň musíme řešit hrozbu, kterou představují objevující se či se vracející viry a nemoci šířené parazity jako je horečka dengue, virus Zika, ebola a Kala Azar,“ dodala.

Současné strategie pro boj s nemocemi přinášejí jen omezený úspěch. Epidemie se objevují stále, často s devastujícími důsledky pro méně rozvinuté země – ničí národní zdravotnické systémy, vyčerpávají dostupné zdroje a v mnoha případech zabíjí obrovské množství lidí. Zapotřebí jsou vedle preventivních opatření také zdroje k vybudování efektivních systémů reakce na epidemie a širší úsilí v posílení zdravotnických systémů postižených zemí. Je rovněž potřeba se více orientovat na výzkum a vývoj léků pro boj s těmito nemocemi.

Čtěte každý den o jedné nemoci, kterou je potřeba v roce 2016 sledovat:

Příbuzné články a publikace