22. březen 2017

Lékaři bez hranic oznámili v Nigeru úspěch v testování nové převratné vakcíny proti průjmovým onemocněním, která může zachránit nespočet dětských životů v subsaharské Africe.

Rotavirové infekce jsou hlavním původcem těžkých průjmových onemocnění a denně zabijí kolem 1 300 dětí převážně v subsaharské Africe. Dle nejnovější studie, která byla provedena v Nigeru a publikována 23. března v New England Journal of Medicine, je nová vakcína, známá jako BRV-PV, bezpečnou a efektivní cestou k úspěšnému boji s rotaviry.  Mimoto je vakcína uzpůsobena proti lokálním kmenům rotaviru.

Průjmová onemocnění jsou druhou nejčastější příčinou úmrtí nemluvňat a malých dětí. K těmto úmrtím dochází především v zemích s nízkými příjmy, na místech s omezeným přístupem k pitné vodě, se špatným kanalizačním systémem a na místech, kde je omezená lékařská péče, která by snadno mohla dětské životy zachránit. V takových situacích mají preventivní opatření, jako je očkování, ohromný význam.  

„Jedná se o přelomový objev,“ říká vedoucí lékařka Lékařů bez hranic Micaela Serafini. „Věříme, že nová vakcína může před rotaviry ochránit děti v těch nejohroženějších oblastech.“

V tuto chvíli jsou na trhu dostupné dvě vakcíny proti rotavirům, které ale musejí být neustále uchovávány v chladném prostředí.  Převratnou výhodou nové vakcíny je její stabilita při různých teplotách, takže nemusí být neustále skladována v chladu. Tato skutečnost usnadní dodávky vakcín do odlehlých oblastí s nedostatečnou lékařskou péčí, tedy do míst, kde je vakcína nejvíce potřeba.

Nová očkovací látka je také nejúčinnější na nejčastější typ rotaviru vyskytující se v subsaharských zemích. Další výhodou je cenová dostupnost, jelikož cena se pohybuje pod 2,5 dolaru (cca 62 Kč), což je nejméně ze všech dostupných rotavirových vakcín. Díky těmto vlastnostem by se vakcína mohla brzy stát součástí běžného očkovacího kalendáře. Nová očkovací látka, která se vyrábí v Serum Institute of India Pvt Ltd, bude také sloužit k zachování kontinuálního zásobování při výpadku dodávky současných vakcín.

Vyhodnocení účinnosti očkovací látky BRV-PV bylo provedeno v nigerské oblasti Maradi a zúčastnilo se jej více než 4 tisíce dětí mladších dvou let. Na výzkumu se podílelo oddělení výzkumu a epidemiologie Lékařů bez hranic známé pod názvem Epicenter, nigerské ministerstvo zdravotnictví, Serum Institute of India Pvt Ltd, Dětská nemocnice v Cincinnati a další partneři. Výsledky ukázaly, že zkoumaná vakcína nepřináší žádná zdravotní rizika a je účinná proti těžkým gastroenteritidám.

Světová zdravotnická organizace (WHO) momentálně posuzuje výsledky studie vakcíny BRV-PV. Jakmile WHO očkovací látku schválí, budou si ji moci nízkopříjmové státy obstarat za přijatelnou cenu a distribuovat na svém území.

 „Úspěch této studie jasně dokazuje, že výzkum a vývoj očkovacích látek, které jsou speciálně uzpůsobené pro použití v nízkopříjmových státech, přináší výsledky,“ říká Serafini. „Čím rychleji bude vakcína WHO schválena, tím dříve může chránit životy dětí v zemích, kde je to nejvíce potřeba.“

Zobrazit větší mapu

Příbuzné články a publikace