05. březen 2015

Dospívající ženy jsou často přehlíženou skupinou pacientů, mají ale své specifické zdravotní potřeby. Píše o tom gynekoložka Dr. Tane Luna, poradkyně Lékařů bez hranic pro ženské zdraví.

Mezinárodní den žen představuje pro Lékaře bez hranic příležitost zhodnotit zdravotní potřeby žen v zemích, kde týmy této zdravotnické humanitární organizace pracují.

Pří příležitosti tohoto dne se v letošním roce zaměřujeme na potřeby dospívajících pacientek. Oblast mateřské a dětské zdravotní péče často přehlíží dívky ve věku mezi 10 a 19 lety. Ve chvíli, kdy se dostane do sexuálně aktivního věku, čelí tato skupina většímu riziku než dospělí: ohrožují ji komplikace spojené s těhotenstvím a porody nebo pohlavně přenosné nemoci včetně HIV.

Léta dospívaní bývají obtížná. Mladí lidé si vymezují svou identitu i své místo ve společnosti a fyzicky se vyvíjejí. Obtíže ale nejsou stejně závažné v různých zemích.. Dívkám a zejména mladým ženám se často nedostává základního vzdělání v oblasti sexu a reprodukce, navíc musí překonávat značné překážky v přístupu ke zdravotní péči. Nastavení genderových rolí může působit, že ženy nemají dostatek možností činit vlastní rozhodnutí o zdravotní péči. Tento problém navíc narůstá u adolescentů, kteří také nemusí mít finanční zdroje, aby se k potřebné péči dostali.

V oblasti plánovaného rodičovství mají mladé ženy nedostatečnou nebo žádnou podporu ze strany partnera, rodičů a společnosti. Možná není překvapením, že v zemích kde je informovanost o plánovaném rodičovství nízká, jsou porody v mladém věku obzvlášť časté a navíc nebezpečné. Na celém světě připadá 95 % porodů dospívajících žen na rozvojové země.

Lékaři bez hranic poskytují nezbytně nutnou zdravotní péči dospívajícím dívkám ve svých projektech na celém světě. Veškeré naše služby jsou navíc bezplatné a jsou založeny na zachování soukromí pacientů. To umožňuje překonávat bariéry, které mladým ženám brání v přístupu ke zdravotní péči.

Například ve slumu Kibera v Keni poskytujeme informace o plánovaném rodičovství a poradenství mladým ženám a párům, kteří se potýkají s problémy těhotenství v mladém věku a nedostatkem podpory. V Dháce v Bangladéši nedávno Lékaři bez hranic přeorientovali svůj projekt, aby reagovali na potřeby těhotných a kojících dívek mladších 19 let v oblasti osvěty a výživy. Mnoho těchto dívek netušilo, jak se před otěhotněním chránit. Zároveň také nevěděly o těhotenských komplikacích a možné péči.

Těhotenství v průběhu dospívání může být obzvlášť nebezpečné. Problémy během mateřství jsou podle Světové zdravotnické organizace (WHO) druhým nejčastějším důvodem úmrtí dívek ve věku 15-19 let. Lékaři bez hranic se v centrech komplexní gynekologické a novorozenecké péče v Afghánistánu, v Nigérii a na Haiti zaměřují na komplikace, jako je eklampsie (život ohrožující porucha krevního tlaku při těhotenství), porod při mechanické překážce v porodních cestách nebo poporodní krvácení.

Porody při mechanické překážce v porodních cestách jsou u mladých žen obvykle spojené s nedostatečným fyzickým vývojem. Jejich zničující dopady mohou vést k handicapu, jako je třeba porodnická píštěl. Projekt Lékařů bez hranic v Jahunu v Nigérii se zaměřuje právě na léčbu píštěle. Jedná se o specializovanou chirurgii, kterou doprovázejí měsíce léčby a rehabilitace, bez nichž by mladé ženy byly po zbytek života vyloučeny ze společnosti.

Mladé ženy obecně čelí většímu riziku znásilnění než starší ženy. Často jsou vystaveny sexuálnímu násilí a bez odpovídající péče pak u nich muže dojít k propuknutí pohlavně přenosných chorob, infekci HIV, nechtěnému těhotenství a psychickým traumatům. Dopad na mladší ženy je obvykle ničivější, protože si často nevěří nebo nevládnou jazykem, aby popsaly, co se jim stalo.

V chudinské čtvrti Mathare v keňském hlavním městě Nairobi tvoří lidé mladší 18 let více než polovinu pacientů kliniky Lékařů bez hranic pro oběti sexuálního násilí. Tamní tým nabízí nepřetržitě své služby: psychologickou i zdravotní péči. V honduraské Tegucigalpě často dochází ke znásilnění dívek ve věku mezi 10 a 14 lety. Ty se obvykle nedostanou k už tak omezené pohotovostní péči. Lékaři bez hranic se nadále usilovně snaží umožnit těmto zranitelným skupinám lepší přístup k pomoci.

Dospívání je obdobím, kdy dívky činí rozhodnutí, která ovlivní, jaké se z nich stanou ženy. To, jaké se jim dostane podpory ve zdravotní oblasti je zcela zásadní pro jejích budoucí blahobyt – i přežití.

Příbuzné články a publikace