05. duben 2017

Vojenští a političtí činitelé v Mali ohrožují poskytování humanitární pomoci vměšováním se do humanitárních akcí. Toto je hlavní závěr zprávy, kterou zveřejnili Lékaři bez hranic a která analyzuje pokračující škodlivé zneužívání humanitární pomoci jako účelového nástroje.

I přes to, že malijská vláda podepsala v roce 2015 s některými povstaleckými skupinami mírovou dohodu, na mnoha místech na severu země boje pokračují. Panující nejistota omezující přítomnost humanitárních organizací, stejně jako nedostatečný vliv státu v těchto oblastech, zapříčinili to, že místní obyvatelé mají velmi omezený přístup k základním službám, zejména zdravotní péči.  Bezpečností rizika pro humanitární organizace ještě zvyšuje nebezpečí špatného rozpoznání humanitárních a vojenských jednotek.

V Mali v současnosti probíhají tři zahraniční vojenské operace, které podporují vládní ozbrojené síly a pomáhají zajistit obranu proti určitým ozbrojeným skupinám: stabilizační mise Organizace spojených národů MINUSMA, mise Evropské unie v Sahelu a francouzská vojenská operace Barkhane. Několik ozbrojených skupin bojuje proti výše zmíněným zahraničním operacím v zemi. Ve skutečnosti je počet útoků na malijskou misi OSN jedním z nejvyšších v historii organizace.

Tato zahraniční reakce sleduje tři záměry: integraci všech cílů (politický, vojenský, ekonomický, rozvojový a humanitární) do jedné agendy, stabilizaci situace s cílem pomoci malijské vládě zvýšit její legitimitu a boj proti terorizmu. Spojení těchto záměrů však může mít neblahý dopad na humanitární akce, které mohou obyvatelé a někteří aktéři považovat za součást konfliktu. 

Podle zprávy, kterou Lékaři bez hranic vydali, jsou humanitární akce ohrožovány čtyřmi riziky. Prvním rizikem je možné vnímání pomoci jako podpory vládního politického programu. Druhé nebezpečí představuje to, že obyvatelé nesouhlasící s režimem a protivládní skupiny odmítnou humanitární pomoc. Třetím rizikem, jako následkem dvou předchozích, je nebezpečí útoku na humanitární organizace v případě, že budou považovány za nepřítele.  V Mali se totiž někteří humanitární pracovníci přesouvají v doprovodu ozbrojených eskort a vojáci zase pro přepravu používají civilní vozidla. To může zvýšit pravděpodobnost útoku. A nakonec je zde velké riziko, že životně důležitou humanitární pomoc nebude možné poskytnout v potřebném rozsahu z důvodu předchozích třech nebezpečí a zvýší se tak ohrožení lidí, kteří tuto pomoc potřebují.

„Od začátku ozbrojeného konfliktu bojují humanitární organizace se špatnou dostupností pomoci pro nejohroženější skupiny obyvatel. Humanitární organizace v Mali bohužel nenašly společný postup, jak efektivně reagovat na současný vývoj vojenské a politické situace. Ta podřizuje humanitární pomoc svým zájmům, a tím ohrožuje humanitárních organizace i jejich práci. Nemůžeme se s touto skutečností smířit,“ vysvětluje Mari Carmen Viñoles, programová koordinátorka Lékařů bez hranic pro oblast Sahelu. „Navzdory těmto potížím je poskytování humanitární pomoci v Mali stále možné a proveditelné a my musíme pracovat na tom, aby to tak zůstalo.“

 

Lékaři bez hranic v severním Mali

Lékaři bez hranic působí v severním Mali od roku 2012. Poskytují zde lékařskou pomoc lidem zasaženým ozbrojeným konfliktem. Organizace momentálně působí v okrese Ansongo, v regionu Gao, kde provozuje spádovou nemocnici se 48 lůžky a ještě jedno oblastní zdravotní středisko. Lékaři bez hranic také působí ve venkovských oblastech okresu, odkud potřebné posílají do nemocnice a rovněž poskytují základní sezonní péči kočovným obyvatelům. V regionu Kidal, který se nachází severně od Gao, provozují Lékaři bez hranic dvě polikliniky přímo ve městě Kidal a další tři v okrajových oblastech.

Zpráva Nebezpečný terén: Humanitární akce v Mali v ohrožení je součástí projektu Lékařů bez hranic, jehož cílem je analyzovat nedostatečnou efektivitu a smysluplnost reakcí na mimořádné situace v akutních fázích ozbrojeného konfliktu v době stále častějších humanitárních krizí a rostoucích potřeb. Zpráva je v angličtině dostupná na webových stránkách Centre for Applied Reflection on Humanitarian Practice (ARHP): http://arhp.msf.es

 

Zobrazit větší mapu

Příbuzné články a publikace