18. září 2014

Praha, 18. září 2014 – Humanitární a zdravotnická organizace Lékaři bez hranic vyhlásila veřejnou sbírku na boj s epidemií eboly v Africe.

Lékaři bez hranic využijí získané prostředky k dalšímu boji s devastující epidemií a jejími následky. Lidé mohou na pomoc v zemích postižených ebolou přispívat na účet krizové sbírky 222 666 / 2700 nebo formou DMS ve formě DMS EBOLA na číslo 87 777 (cena dárcovské SMS činí 30 Kč, Lékaři bez hranic obdrží 28,50 Kč).

„Na západě Afriky máme již 5 center na léčbu eboly, která jsou největší, jaká kdy byla postavena, a přesto náporu nemocných nestačíme. Dlouho byl pro Lékaře bez hranic klíčový nedostatek lidí, ale nyní po šesti měsících rozsáhlé pomoci začínáme sahat na dno i našich finančních rezerv a potřebujeme podporu veřejnosti,“ vysvětluje situaci Pavel Gruber, ředitel Lékařů bez hranic v ČR. „Spolu s otevřením veřejné sbírky žádáme o pomoc i vlády rozvinutých zemí, od nichž bychom uvítali především nasazení odborníků a materiální pomoc.“

Šest měsíců po začátku epidemie eboly stále dramaticky narůstá počet nových případů onemocnění a spolu s tím i počet úmrtí. Míra přenosu viru dosáhla nebývalé úrovně a počet nemocných několikanásobně překračuje počet lůžek, která jsou ve zdravotnických zařízeních k dispozici.

Lékaři bez hranic spustili svůj krizový zásah ihned po vyhlášení epidemie v březnu tohoto roku, nejprve v Guineji a poté i v dalších zemích. Jejich týmy v západní Africe neúnavně pracují již více než 6 měsíců. V současné chvíli mají na místě 210 mezinárodních a 1650 místních spolupracovníků. V Guineji, Sierra Leone a Libérii provozují Lékaři bez hranic 5 léčebných center s celkovou kapacitou 457 lůžek. V nejbližších dnech by se měl jejich počet zdvojnásobit. Doposud léčili Lékaři bez hranic více než dvě třetiny všech pacientů s podezřením na ebolu, 342 pacientů se v jejich centrech uzdravilo.

„Je nemožné odhadnout, jak se tato epidemie bude nadále šířit. Z velké části se vypořádáváme s neznámem. Ale víme, že počet zaznamenaných případů eboly reprezentuje pouze zlomek reálného počtu nakažených osob,“ uvedla mezinárodní prezidentka Lékařů bez hranic při zvláštním briefingu na půdě OSN v Ženevě.

Projekty Lékařů bez hranic v západní Africe představují nejdelší a nejintenzivnější krizový zásah na léčbu krvácivých horeček v historii organizace.

Příbuzné články a publikace