30. květen 2014

Mezinárodní humanitární zdravotnická organizace Lékaři bez hranic / Médecins Sans Frontières (MSF) poskytla po těžkých střetech v tomto týdnu v Doněcké oblasti zásoby třem veřejným nemocnicím v Doněcku a jedné v Luhansku. Jednalo se o obvazy, obinadla, injekční stříkačky, antibiotika a nosítka.

„Řadu nemocnic v Doněcku postihl nedostatek zásob poté, co léčily příliv raněných,“ řekl Stéphane Prévost, vedoucí mise Lékařů bez hranic na Ukrajině. „Tyto urgentně potřebné zásoby pomohou znovu doplnit sklady nemocnic, aby jejich lékaři mohli pokračovat v poskytování zdravotní péče potřebným.“

Lékaři bez hranic v rámci krizového přípravného plánu předem dopravili pohotovostní zdravotnické sady do Doněcku a Luhansku, aby mohli zdravotnické zásoby urychleně darovat v případě eskalace násilí.

„Naše týmy bedlivě sledují případné zdravotní potřeby na východě Ukrajiny a jsou připraveny poskytnout další pomoc,“ dodal Stéphane Prévost. „Jsme v pravidelném kontaktu se zdravotnickým personálem v hlavních nemocnicích v oblasti pro případ, že by potřeboval naši další podporu.“

V příštích dnech posílí Lékaři bez hranic svůj krizový tým a budou vyhodnocovat potřeby ve zdravotnických zařízeních v oblastech zasažených pokračujícími boji. Zvláštní tým vedený psychologem bude také zjišťovat zdravotní potřeby lidí v Kyjevě a Oděse, kteří byli vysídleni nebo zasaženi násilím posledních tří měsíců.

Lékaři bez hranic od letošního března provozují program psychologické péče, v jehož rámci poskytují poradenství obětem násilných událostí ze začátku roku v Kyjevě. Dodávají také technickou a emoční podporu psychologickým profesionálům, kteří zde pomáhají. Od března do dubna 2014 bylo 450 psychologických pracovníků školeno v oblastech psychologické první pomoci, posttraumatických stresových poruch a zvládání zármutku, úzkostí a stresu.

Lékaři bez hranic pracují v Doněcku od roku 2011. Provozují zde program léčby rezistentní tuberkulózy v místním vězeňském systému.

Lékaři bez hranic jsou mezinárodní humanitární zdravotnická organizace, která se při práci řídí principy neutrality, nezávislosti a nestrannosti. Týmy Lékařů bez hranic působí ve více než 70 zemích celého světa. V případě konfliktů se Lékaři bez hranic nepřidávají na žádnou stranu a poskytují pomoc nezávisle na politických, vojenských či korporátních vlivech. Spolupracovníci organizace poskytují profesionální zdravotní péči pouze na základě potřeb obyvatel, bez ohledu na jejich pohlaví, rasu, vyznání nebo politické přesvědčení.

Příbuzné články a publikace