20. březen 2017

V důsledku nedávných bojů v okolí města Wau Shilluk museli tisíce lidí utéct před násilím a nyní naléhavě potřebují humanitární pomoc.

Lékaři bez hranic do nedávna ve městě provozovali nemocnici, kterou však museli po vyhrocení bojů evakuovat. Nyní organizace na podporu tisíců vyhnaných obyvatel otevřela mimořádný zdravotnický projekt severně od Kodoku ve městě Aburoch a v méně obydlených oblastech jižně od města. 

„Lidé, kteří utekli před boji, naléhavě potřebují humanitární pomoc, která se jim ale nedostává,” uvedl Abdalla Hussein Abdalla, šéf mise Lékařů bez hranic v Jižním Súdánu. „Naprostá většina z nich zanechala na místě všechen svůj majetek. Aby unikli násilí, museli pěšky absolvovat několikadenní cestu a nyní urgentně potřebují vodu, jídlo, přístřeší a lékařskou péči.”

V reakci na naléhavou situaci 15 tisíc vysídlených lidí otevřeli Lékaři bez hranic polní nemocnici, která v Aburochu umožňuje hospitalizaci, ambulantní a pohotovostní péči. Lékaři bez hranic v oblasti jižně od Kodoku, kde našlo útočiště část uprchlíků, provozují 2 mobilní kliniky. Zde za poslední dva týdny poskytli v průměru 300 konzultací denně, což je šestkrát vice než v původním zařízení ve Wau Shilluk před jeho evakuací.

Veřejné zdraví je vážně ohroženo

Lidé nacházející se ve výše zmíněných oblastech přežívají s minimálními zásobami. V minulých týdnech dostali v průměru pouhé 2 litry čisté vody na osobu. Ačkoliv se tato situace v nedávné době mírně zlepšila, dostupné množství vody je stále pod doporučenou normou pro zachování zdraví v krizových situacích. Z rodin, které Lékaři bez hranic navštívili, jich přes 90 % nemělo základní zásoby, jako jsou plachty na ochranu před sluncem či případně zimou v noci, kanystry na sběr čisté vody nebo hrnce na vaření.

„Naši lékaři se často setkávají s infekcemi dýchacích cest a akutními průjmy, což jsou do značné míry následky špatných životních podmínek. Obzvláště náchylné jsou děti, těhotné ženy a staří lidé,“ upozorňuje Abdalla. „Pokud se v brzké době nevybuduje více latrín a nezlepší se přístup k čisté vodě, výrazně vzroste riziko přenosu nemocí mezi obyvateli.“

Většina příchozích z Wau Shilluk již dříve zažila nucené vysídlení. Mnoho z nich pochází z Malakalu, odkud rovněž museli kvůli bojům utéct. Někteří mají příbuzné v malakalském táboře na ochranu civilistů (tábor založený mírovou misí OSN v Jižním Súdánu UNMISS), ale nemají možnost je jakkoliv informovat o jejich současné situaci.

Civilní populaci je třeba ochránit před dalšími boji

Lékaři bez hranic jsou znepokojeni nedostupností humanitární pomoci a opakovaně vyzývají všechny strany konfliktu, aby garantovaly bezpečí civilistů. „Mnoho lidí neví kam se uchýlit. Obávají se, že je boje opět donutí utéci. Je nezbytné, aby civilisté byli ochránění před dalším násilím a aby jim byla poskytnutá pomoc tam, kde se rozhodnou usadit,” apeluje Abdalla.

Lékařům bez hranic se na přelomu února a března podařilo navštívit Wau Shilluk, kde pomohli 47 lidem, kteří zůstali ve městě a jeho okolí. Jedná se především o starší a nemohoucí obyvatele, kteří nemají možnost odejít. Lékaři bez hranic již 38 z nich na jejich žádost převezli do malakalského tábora na ochranu civilistů. Zbývající obyvatelé města nutně potřebují pomoc a ochranu. Humanitárním pracovníkům by mělo být umožněno lidem poskytnout potřebnou pomoc.

Lékaři bez hranic znovu apelují na udržení chráněného statutu zdravotnických zařízení a jejich zaměstnanců

Během poslední návštěvy Wau Shilluk se Lékaři bez hranic mohli vrátit do tamní nemocnice a zkontrolovat její současný stav. „Z nemocnice ve Wau Shilluk byly vyrabovány všechny léky včetně život zachraňujících a nezbytných zásob. Vyzývali jsme všechny strany konfliktu, aby respektovali chráněný statut zdravotnických zařízení. Naše nemocnice je bohužel v hrozném stavu. O všechny léky na léčbu tuberkulózy, HIV/AIDS a viscerální leishmaniózy jsme přišli,” vysvětluje Abdalla. „Pokud nebudou moci zdravotnická zařízení bezpečně fungovat, bude to právě veřejnost, která utrpí.”

Příbuzné články a publikace